20 Jul OLGA PERUŠIĆ

Olga Perušić, Delegat je Centra Lokalne Demokratije (LDA), Subotica. U Centru je zaposlena na poslovima koordinatora lokalnih programa i projekt managera. U radu Centra učestvuje od 2005. godine, prvo kao učesnica projekta “RIME” univerziteta u Birmingemu (V. Britanija) trening seminaru za oblast menadžmenta i marketinga na lokalnom nivou, zatim  treninga za trenere »Mladi i preduzetništvo«, u Osijeku podržanog od strane BIP (Norveška), a u sklopu tog projekta u sklopu predavača vodila je tri serijala trening “Izrada početnih biznis planova” namenjenog budućim preduzetnicima u Subotici. Organizator je mnogih seminarima, tribina, konferencija, panel diskusija i uličnih aktivnosti, koji su se bavili omladiskim temama, kao i temama omladinskih lidera, omladinske politike, demokratije, ljudskih prava, umrežavanja nevladinih oragnizacija, novinarstva, a učesnik je i međunarodnih skupova na istu temu. Među najzanačajnijim je aktivnostima javnog zagovaranja koju organizuje od 2006. godine je obeležavanje Dana Evrope – 9. maja u Subotici celodnevnim programom i posetom ambasadora i šefa Delegacije EU u R. Srbiji.

Od 2008. godine kao uposlenica Centra bila je deo projektnog tima i radial je na idejnom osmišljavanju, pisanju, implementaciji i izvrštavanju brojnih projekata: među kojima se ističu: “Lokalne koalicije za EU integracije” podržanog od strane Instituta za održive zajednice i USAID-a; “Regionalna partnerstva za gradove interkulturalnosti” podržanog od Direktorata za proširenje Evropske komisije; “Lokalna partnerstva za gradove interkulturalnosti” finansiranog od strane Delegacije EU u R. Srbiji; “Mikrokreditna šema u Jugoistočnoj Evropi” podržanog od strane Ministarstva spoljnih poslova kraljevine Norveške u saradnji sa Bankom Saveta Evrope i Banke Intesa Sanpaolo; “Evropske i naše teme” finansiranog od strane Fonda za održivi razvoj; “Srbija u EU” podržanog od strane Fonda za otvoreno društvo i Instituta za održive zajednice; “Let’s EVS now” projekat Direktorata za mlade Evropske komisije; osam drugih projekata u sklopu programa Evropskog volonterskog servisa Direktorata za mlade Evropske komisije i mnogih drugih.

Apsolvent je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, usmerenja Marketing management. Predsednica je Evropskog pokreta u Srbiji – lokalno veće Subotica, član je saveta omladinske organizacije »Krov« , kao i međunarodne organizacije Youth of European Nationalities. Osnivač je lista za mlade »Kužiš«, bivši novinar pisanih i radio medija, broji preko dve stotine novinskih članaka i 40 brojeva časopisa u svojstvu urednika.

Govori engleski, hrvatski i mađarski jezik.

 

Kontakt:

Telefon na poslu: 024/554-587
E-mail adresa na poslu: ldasubotica@aldaintranet.org
Privatni e-mail: olga.perusic@gmail.com
Mobilni telefon: +381652887150