07 Dec Omladinska tribina u Subotici

U okviru projekta Omladinski EU Info kutak, 28.10. je organizovana omladinska tribina u Subotici, na Otvorenom univerzitetu, u cilju promocije uspešnih primera projekata IPA prekograničnih programa sa EU susedima realizovanih u Subotici i drugim opštinama APV. Mladi iz Ekonomske srednje škole iz Subotice i volonteri Kancelarije za mlade Subotica imali su prilike da se informišu o rezultatima i značaju programa prekogranične saradnje kako za samu EU tako i za lokalne zajednice koje učestvuju u tim programima, u cilju rešavanja zajedničkih razvojnih izazova i pitanja od zajedničkog interesa sa susedima.

Veliko hvala Zoranu Krtiniću, ekspertu i saradniku na IPA prekograničnim programima, Melindi Nađ Kišereš, projektnom menadžeru iz Kancelarije LER Grada Subotice i Lajošu Leko, menadžeru na prekograničnim projektima iz Totovog sela, koji su na zanimljiv način mladima preneli svoje znanje i iskustvo, kao i sam koncept i značaj programa prekogranične saradnje.