Ostvarivanje prava nacionalnih manjinama u lokalnim zajednicama

30 Jul Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnim zajednicama

Oktobar 2008

U saradnji sa Vojvođanskim cenrom za ljudska prava, Centar lokalne demokratije, uz podršku Fonda za otvoreno društvo, promovisao je rezultate Alternativnih izveštaja o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima. U Subotici je održan drugi u nizu od šest tematskih okruglih stolova za predstavnike lokalnih samouprava i mesnih zajednica.

Vojvođanski centar za ljudska prava je u periodu od 2006. godine do 2007. godine, radio na izradi Alternativnog izveštaja o primeni Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima i Alternativnog izveštaja o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Vojvodini. U izradi Izveštaja za teritoriju Vojvodine su učestvovali predstavnici 7 nacionalnih saveta nacionalnih manjina (mađarski, rumunski, slovački, rusinski, romski, makedonski, bunjevački), i 7 NVO (Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo «Matija Gubec», Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo «Tomislav», Edukativni centar Roma, Radio Sunce – Glas južnog Banata, Bela Crkva, Društvo Slovenaca “Kredarica”, Novi Sad, Nemačko udruženje “Donau”, Novi Sad, kao i stručnjaci u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina.

Alternativni izveštaji su podneti Savetu Evrope u junu i septembru 2007. godine, a u drugoj polovini 2008. Godine pristupilo se u saradnji sa Centrom lokalne demokratije seriji okruglih stolova, u Kanjiži, Novom Bečeju, Subotici, a do kraja godine biće organizovano u Kovačici, Pančevu i Ruskom krsturu.

Kako su rezultati pomenutih izveštaja do sada prezentovani predstavnicima nacionalnih manjina i nevladinog sektora, a u cilju što većeg upoznavanja javnosti sa njima, bili smo mišljenja da je od izuzetnog značaja da se na okrugle stolove pozovu: predstavnici lokalne samouprave, Skupštine i Saveta mesnih zajednica, članovi Saveta za međunacionalne odnose, lokalni Ombudsmani, predstavnici lokalnih medija i medija na manjinskom jeziku i omladinske organizacije.

 

{webgallery}Ostvarivanje prava nacionalnih manjinama u lokalnim zajednicamaOstvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnim zajednicama{/webgallery}