28 Sep OTVARANJE KONFERENCIJE PROJEKTA PODRŽANOG PROGRAMOM IPA 2009 BOSNIA, CIVILNO DRUŠTVO U AKCIJI ZA PARTNERSTVO I DIJALOG

TUZLA (BiH), 7/8 OKTOBAR 2011.

“Opštinska saradnja: izazovi i perspektive demokratiske participacije na lokalnom nivou u Bosni i Herzegovini”, biće glavni focus konferencije koja će biti održana u Tuzli (BiH) 7 i 8 Oktobra 2001.

Ova konferencija je organizovana kao uvodni događaj radi promocije activnosti predviđene u sklopu trogodišnjeg projekta regionalne saradnje na projektu: Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo  (IPA 2009 BiH), predvođeno od strane ALDA, uz podršku Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini u sklopu Programa: Podrška mrežama civilnih organizacija.

Vodeći partner projekta je ALDA – Associjacija Lokalno Demokratskih Agencija, dok su partneri članovi mreže u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji – Agencije / Centri Lokalne Demokratije Mostar, Zavidovići, Osijek, Subotica, kao i partneri Forum građana Tuzle, Centar za Lokalni Razvoj Breza, DON Prijedor i Nove nade Bihać, lokal civilne organizacije koje doprinose efektivnom  demokratiji na lokalu.

Uvodna konferencija će imate tematske grupe koje će koje će izlistati aktualne izazove implementacije EU standardi demokratskog upravljanja na lokalnom nivou, uloga lokalnih samouprava u procesu pridruživanju EU kao i pregled lokalne prakse u Bosni i Hercegovini.

Na konferenciji očekuje se preko 50 učesnika pre svega predstavnika civilnih oragnizacija, lokalnih vlasti, eksperata,  represtavnici lokalnih samouprava i njihovih asocijacija, predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

Za više informacija kontaktirajte:

Vehid Šehić

Forum of Tuzla Citizens

Tel/Fax: +387 (0)35 258 075

E-mail: fgt-urbana@forumtz.com

 

Dženana Delić

LDA Mostar

Tel/Fax: +387 (0)36333 830

E-mail: ldamostar@aldaintranet.org

 

Ovde možete dobiti agendu (s mogućnošću promena)