16 Apr Otvoren je Resursni centar za prekograničnu saradnju

April 2013

Resursni centar Subotica jedan je od dva centra koji se osnivaju u radi implementacije glavnih aktivnosti na projektu: “Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština”, finansiranom od strane Evropske unije, koji će u fokusu rada imati saradnju sa lokalnim vlastima u procesu integracije EU, promovišući modele dobre lokalne prakse, kao i razvoj lokalnih organizacija civilnog društva.

Nosilac projekta u Subotici je Centar lokalne demokratije, koji na ovaj način, kako je izjavila Stanka Parać, koordinatorka Centra, želi da pomogne edukaciju i objedinjavanje resursa nevladinih organizacija u Subotici na planu priprema i implementacije budućih projekata koji se planiraju u okviru ovog programa.

Projekt menadžer Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje Slavko Tušek naglasio je da proces pridruživanja Evropskoj uniji za Hrvatsku podrazumeva i finansijsku podršku evropskih fondova, te da se treba pripremiti kako doći do tih sredstava. To znači pre svega osposobljavanje što više ljudi za pisanje projekata

– S obzirom da se Hrvatska približava dobijanju članstva u EU, otvara se mogućnost pristupa značajnim finansijskim sredstvima, a to znači i šansu za zajedničke razvojne programe i sa susednim regijama bez obzira na granice – rekao je Tušek. Osim Subotice i Osijeka, učesnici projekta su i opštine Apatin, Bač, Stara Pazova, Ruma, Beočin i Inđija, kao i gradovi Hrvatskoj – Vukovar, Beli Manastir, opštine Drenovci, Erdut, Nijemci i Stari Jankovci.

Resursni centar ima za cilj osposobljavanje prekograničnog regiona za preuzimanje punog udela i odgovornosti za izgradnju saradnje koja će u budućnosti biti ključni činilac u procesu evropskih integracija. Uzimajući u obzir nedostatak razmene informacija i saradnje u prekograničnom regionu pristupa se umrežavanju radi stvaranja mogućnosti za ekonomski razvoj i jačanjanje odnosa između hrvatskih i srpskih lokalnih vlasti.

Otvaranje Resursnog centra podržao je i direktor Regionalne razvojne agencije Bačka Srđan Vezmar, koji je istakao da će u narednom periodu aktivno raditi na pripremi vojvođanskih opština i institucija za sprovođenje IPA 3,4 i 5, koja nam još uvek nije dostupna, a mogla bi da se primenjuje od sredine sledeće godine, odnosno početkom 2015.

Resursni centar vodiće savetnici za bratimljenje i oni će koordinisati ustavljanje novih partnerstava, inicijative i predloge u okvivu prekograničnog regiona i sa EU partnerima.

 
Otvoren je Resursni centar za prekograničnu saradnju Otvoren je Resursni centar za prekograničnu saradnju Otvoren je Resursni centar za prekograničnu saradnju