Partneri

18 Jul PARTNERI

Partneri Centra lokalne demokratije su:

Wolverhampton gradsko veće, VB,
Buskerud gradsko veće, Norveška
Narvik gradsko veće, Norveška
Philia – asocijacija multietničkih opština Jugoistočne Europe,
Centar za regionalizam,
Manjinska samouprava Segedin, Mađarska,
Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad.

 

Partneri