09 Nov Podrška umrežavanju i bratimljenju na evropskom nivou – SNET.EU

SNET.EU

 

 

Dve Agencije lokalne demokratije sa sedištem u Osijeku i u Subotici, u saradnji sa 4 partnerske organizacije (Otvoreni univerzitet Subotica, Asocijacija agencija za lokalnu demokratiju, Hrvatski institute za lokalnu samoupravu HILS i Evanđeoski teološki fakultet EVTOS) implementiraće prekogranični projekat koji ima za cilj pružiti podršku, unaprediti i izgraditi kapacitete radi uspostavljanja bratimljenja prekograničnih gradova, umrežavanja lokalnih vlasti i manjih ruralnih mesta sa područja Osiječko-Baranjske i Vukovarsko-Srijemske županije  i Bačkog i Sremskog okruga osnivanjem dva operativna Resursna centra.

Projektne aktivnosti svrstane su u četiri komponenete:

  1. Projektni menadžment i vidljivost projekta: sastanci upravljačkog odbora projekta,  publikacije, evaluacija, vidljivost, izveštavanje,
  2. Izgradnja kapaciteta: seminari za lokalne vlasti i predstavnike civilnog sektora na temu evropskih politika i procesa EU integracija, trening o izradi zajedničkih EU projekata pri bratimljenju gradova,
  3. Resursni centar za umrežavanje: opremanje, otvaranje i funkcionisanje Resursnog centra  u Osijeku i Subotici,
  4. Umrežavanje lokalnih vlasti sa pograničnog područja Srbije i Hrvatske: Promotivne radionice Resursnog centra, neformalni sastanci Coffee house u ruralnim opštinama.

Ovim projektom očekuje se osposobljavanje prekograničnog regiona za preuzimanje punog udela i odgovornosti za izgradnju saradnje koja će u budućnsti biti ključni činilac u procesu  evropskih integracija. Za uspešnu prekograničnu saradnju veoma je bitno unaprediti potencijal upravljanja i vođenja postojećih ljudskih i drugih kapaciteta raspoloživih za implementaciju IPA projekata i uspostavljanja bratimljenja gradova, kao i promocije umrežavanja kao značajnog sredstva za negovanje aktivnog građanstva i građenja zajedničkog evropskog identiteta.

Uzimajući u obzir nedostatak razmene informacija i saradnje u prekograničnom regionu pristupa se umrežavanju radi stvaranja mogućnosti za ekonomski razvoj i jačanjanje odnosa između hrvatskih i srpskih lokalnih vlasti.

Projekat je pokrenut u septembru 2012. godine i u okviru 18 meseci biće organizovane brojne  razmene, treninzi, seminari, konferencije, promotivne radionice, i neformalni sastanci na području dvadesetak opština sa dve strane granice.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije, prekograničnog programa Hrvatska-Srbija.