05 Apr Potpisan Sporazum o formiranju Mreže za saradnju na projektima za razvoj grada Subotice

Mart 2015

Potpisan Sporazum o formiranju Mreže za saradnju na projektima za razvoj grada Subotice

U Plavoj sali Gradske kuće održan je završni seminar u okviru projekta Mreža za razvoj Subotice i potpisan međusektorski Sporazum o formiranju Mreže za saradnju na projektima za razvoj grada Subotice. Cilj Mreže je povezivanje i intenziviranje saradnje uz objedinjavanje lokalnih ljudskih i drugih resursa, organizacijskih kapaciteta, znanja, iskustava i stručnosti za efikasno praćenje i realizaciju ciljeva definisanih razvojnim dokumentima grada.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovao je Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski. On je izjavio da se približavanjem Srbije Evropskoj uniji dolazi do značajnih razvojnih mogućnosti kroz finansijske fondove i da je u tom pogledu potrebno sistematizovati stvari, a cilj je da sve lokalne samouprave u APV imaju strategiju razvoja 2014-2020, što danas, kako je rekao, imaju 43 opštine.

Član Gradskog veća zadužen za oblast privrede Nebojša Daraboš je ocenio da je inicijativa svih partnera – institucija javnog sektora, obrazovnog sistema, organizacija iz privrede i nevladinog sektora – dobar temelj da se Sporazum primeni u praksi. Takođe je izjavio kako da će se putem potpisanog sporazuma bolje umrežiti projektni timovi koji postoje u okviru institucija i organizacija u gradu, i da će samim tim ovo povezivanje kadrovskih i institucionalnih kapaciteta doprineti dobrobiti grada, u skladu sa određenim strateškim dokumentima koje je grad već usvojio ili tek treba da usvoji

Sporazum o saradnji su kao osnivači i inicijatori Mreže, potpisali predstavnici 15 različitih organizacija i institucija u gradu, dok ona ostaje otvorena za nove članove.

Ciljeve Mreže za razvoj Subotice predstavila je direktorka Centra lokalne demokratije Stanka Parać Damjanović, a na seminaru je učestvovao pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Branko Budumir, koji je govorilo o regionalnoj politici i koordinaciji strukturnih instrumenata, dok je o IPA II sektorskom programiranju govorila Svetlana Olenik, programski menadžer PPF5.

Nakon ovog zvaničnog formiranja Mreže za razvoj Subotice očekuje se početak njenog efektivnog funkcionisanja, kao platforme za međusektorsku saradnju i to posebno u dva pravca: saradnja i redovna komunikacija sa lokalnom samopravom po pitanjima od značaja za lokalni održivi razvoj, kao i edukacija i obuka za članove mreže za zajedničku pripremu razvojnih projekata ka novim EU programima podrške.