28 Jan Poziv organizacijama civilnog društva u AP Vojvodini

 Centar lokalne demokratije, LDA Subotica www.lda-subotica.org

Centar lokalne demokratije – LDA Subotica realizuje Program obuke za organizacije civilnog društva u saradnji sa ekspertima i saradnicima Nacionalnog konventa za EU, u cilju upoznavanja sa skrining izveštajima, sektorskim akcionim planovima i pripremom pregovaračkih pozicija.

POGLAVLJE 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

POGLAVLJE 20 – Preduzetništvo i industrijska politika

POGLAVLJE 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih fondova

 

POZIVAMO zainteresovane organizacije da se prijave za članove mreže NVO za navedena poglavlja i učešće na treninzima koje organizujemo po sledećem rasporedu:

RUMA, 28  FEBRUAR: Poglavlje 19 Socijalna politika i zapošljavanje

ZRENJANIN, 25  April 2017, Poglavlje 20 Preduzetništvo i industrijska politika

SUBOTICA, 16 Maj 2017, Poglavlje 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih fondova

Prijavni formular MOŽETE PREUZETI OVDE

molimo dostaviti najkasnije do 27 februara 2017  sledecu adresu:

ldasubotica@aldaintranet.org     

                                         

S poštovanjem,

Stanka Parać Damjanović  stanka.parac@aldaintranet.org

Koordinator mreže NVO za Poglavlje 22