23 Mar Poziv za eksperta u okviru Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana

Za potrebe implementacije projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, LDA Subotica respisuje poziv za eksperta(e) za razvoj i sprovođenje regionalnog istraživanja na temu kulturne participacije mladih Balkana
Istraživanje je deo projekta koji je finansiran od strane Evropske komisije – Generalnog direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju, kroz Program podrške civilnom društvu.
Predviđeni period angažmana je od aprila do oktobra 2017.

Za više detalja o metodologiji i rokovima, OVDE preuzmite zvanični dokument.