19 May Projekat Radimo li dostojanstveno?

Mart 2014

Opšti cilj projekta Radimo li dostojanstveno koji realizuje Centar lokalne demokratije iz Subotice je podići nivo informisanosti i uključenosti građana u oblasti radnih prava – rada na crno. Akcija se realizuje u okviru projekta “Efikasnija uloga civilnog drštva u nadzoru i zaštiti radnih prava“  koji sprovodi Centar za demokratiju, uz podršku USAID-a, i Instituta za održive zajednice.

Projektom se želi ukazati na problem rada na crno i visokog procenta nezaposlenih, a naročito žena, u Subotici, Kanjiži i Bačkoj Topoli,  gde je blizina granice i raspad i zatvaranje velikih industrijskih kapaciteta, doprinelo ovakavom načinu pribavljanja prihoda i materijalne egzistencije. Dodatni problem predstavlja činjenica da se radi u katergoriji nezaposlenih iznad 50 godina, kojima su godine starosti dodatna prepreka za zapošljavanje.

Organizovaćemo tri ulične akcije (Subotica, Bačka Topola i Kanjiža) i za tu priliku pripremiti i podeliti informativni materijal o radnim pravima , ali ćemo i anketirati građane u vezi sa ovim problemima. Takođe ćemo organizovati tri  tematske debate na temu Pravo na dostojanstveni rad – RAD NA CRNO u tri lokalne zajednice (Subotica, Bačka Topola i Kanjiža) motivisaće se i uključiti  akteri iz lokalne zajednice (predstavnici/ce: Nacionalne službe za zapošljavanje,  reprezentativnih sindikata, organizacija civilnog društva, javnih institucija, privrednih subjekata, privredne komore) da javno govore o ovom problemu kako bi se informisala šira lokalna zajednica. Pored ovih aktivnosti bićemo prisutni i na internet i društvenim mrežama.