05 Feb Publikacija

Februar 2016

Komparativna analiza: “Politički i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu”„Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana” je projekat osmišljen da doprinese strukturiranju regionalne tematske saradnje i koordinacije između civilnog društva i javnih vlasti u zemljama zapadnog Balkana, sa ciljem poboljšanja uslova za aktivizam i učešće mladih.
Kao rezultat prve godine rada sa zadovoljstvom vam predstavljamo rezultate komparativne analize “Politički i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu”.
Publikacija je nastala kao rezultat opsežnog istraživačkog rada koju je sproveo tim stručnjaka, saradnika za pitanja mladih i timova Agencija lokalne demokratije uključenih u projekat. Desk istraživanje, fokus grupe, kao i online ankete sprovedene su u 8 gradova iz zemalja regiona (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Kosovo*).
Podaci dobijeni ovim istraživanjem služiće kao osnova za unapređenje aktivnosti organizacija civilnog društva koji rade na lokalnom nivou na polju zagovaranja potrebnih zakonskih i institucionalnih reformi u podršci jačanju implementacije omladinske politike i unapređenju EU integracija Zapadnog Balkana.
Publikaciju možete preuzeti na sledećem linku.