30 Sep Radionice u Domu učenika Subotice

Maj – Jun 2009

Deo mog EVS-projekta tokom maja i juna održava se u Domu učenika gde sam živela i vodila radionice sa grupom mladih koji pohađaju različite srednje škole u Subotici. Ciklus radionica bio je nazvan “Put Akcija u vašem životu!”. Prva radionica bila je posvećena međusobnom upoznavanju grupe, a zatim i sebe kao učesnika. Krug sa pitanjima, služio je kao baza za  razmišljate o našim željama, ciljevima, snagama i slabostima, zatim ulozi i stvarima ili osobama koje su nam drage. Testom spobnosti pozvala sam učenike da razmišljaju o svom identitetu i da bolje upoznaju sebe.


Tokom treće radionice pokušali smo organizovati i tzv “talent-fer”, koji se odnosio na razmenu talenata među njima, s pogledom na to ko šta nudi: “Ja sam dobar u fizici, ali bi želeo naučiti bolje engleski. Pa možda bismo mogli “razmeniti” naše talente, pomažući jedni drugima u ovim predmetima. “

Nakon upoznavanja sebe i naše identiteta, pitali smo se: “Odakle sam ja?”, Predstavljajući naše naselja, reflektirajući međusobno o tome što se vrijednosti i uticaja toga što smo preuzeli iz sredine. Pripremila sam im i prezentaciju o Švajcarskoj, pokazujući šta je za tu državu karakteristično, ali i što to znači za mene lično biti “Swiss”.

U zadnjim radionicama ideja je bila da mladi porade na svojoj komunikaciji s drugima i pregled mogućnosti udruživanja radi ostvarivanja malih akcija ili malog projekta. Nažalost, učenici su bili vrlo zauzet sa obavezama koje imaju u školi usled završetka školske godine i nisu imali dovoljno inicijative i motivaciju za ostvarenje projekta. Isto tako, tokom svih radionica sam mogla osetiti, kako su učenici imali autoritativni stil odgoja. Bio je za njih velik izazov da promene način razmišljanja i da sami stvore inicijativu. Mislim da je glavni cilj radionice, da potaknemo učenike da razmišljaju analitički i kritički, radi svesnosti svoje snage i mogućnosti i uočavanja da je njihov život u njihovim rukama i kako imaju mogućnosti da se uključe i aktivno participiranju, tokom ovih radionica bio postignut.

 

Noemi Helfenstein, EVS vonter u Centru lokalne demokratije