Agencija lokalne demokracije u Mostaru je osnovana 2004. godine u okviru Programa Agencije lokalne demokracije iz Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope koje ima za cilj promicati demokratski proces i poštivanje ljudskih prava na zapadnom Balkanu.

LDA Mostar radi uz podršku lokalne demokratije i poštovanja ljudskih prava na području Mostara metodom decentraliziranih multilateralne saradnje.

2008.godina je bila izuzetan stručnjak u jačanje naše uloge u izgradnji novih kapaciteta za lokalne vlasti, sistem školovanja i organizacije civilnog društva u Mostaru podržavajući demokratsku tranziciju i razvoj lokalne zajednice mnogo osetljiviji za potrebe siromašnih društvenih grupa.

Naš primarni cilj za 2008.godine je bio promovisanje niza lokalnih inicijativa s fokusom na aktivni dijalog civilnog društva, transparentne rada i razmene najboljih praksi i kroz nekoliko projekata razvoja saradnje, dobrog upravljanja i održivog lokalnog razvoja.

Put do sada nam je pokazao koliko posla ima još da se uradi na pitanja demokratskih lokalnih vlasti, uprave, socijalne uključenosti, mlade, obrazovanje, multikulturalne politike i javne službe, ali u isto vreme kako je pozitivan odgovor iz lokalnih institucija i od građana.

LDA Mostar je poseban značaj dao lokalnim zahtevima, i delovanju putem odgovarajućih instrumenata koji mogu unaprijediti kvalitet života na lokalnom nivou.
Konkretno, naše akcije su usmerene na:

 • Povećanje saradnje između lokalnih institucija, građana i društvene zajednice;
 • Podizanje svesti ljudi o njihovim pravima;
 • Promovisanje međukulturne politike;
 • Promovisanje aktivnog građanstva;
 • Izgradnja kapaciteta lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva;
 • Razmena znanja i stručnosti.

Osim toga, tokom cele ove godine fokus je bio na jačanju saradnje s našim partnerima i donatorima koji su još jednom slušali, a pomogali u ostvarivanju naših ciljeva.
Izričem zahvalnost na njih i sve ljude koji nas ohrabruju u svakodnevnom radu.

 

Jlenia Destito
LDA Mostar’s Delegate

 

LDA Mostar
Adresa: Adema Buća 13, 88000 Mostar Bosna i Hercegovina
Tel / fax: 387 (0) 36 558 330
Tel: 387 (0) 36 558 331
E-mail: ldamostar@aldaintranet.org
Web stranica: www.ldamostar.org

 

 

Partneri:
Regija Puglia – Italija / Vodeći Partner
Grada Mostar – B & H / Partner domaćin,
Grad Monfalcone – Italija,
Provincija Venecija – Italija,
Grad Kragujevac – Srbija,
Oština Vejle – Danska,
Metropola Kayseri – Turska,
Opština Orkdal – Norveška,
Opština Sund – Norveška,
NVO IPSIA – Italija

 

Misija:
Podrška procesu demokratizacije u Mostaru jačanjem dobrog upravljanja i izgradnje kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva i učešće građana u javnom životu.

 

Vizija:
LDA Mostar će biti resurs centra za kantonalne vladinih institucija, gradske uprave i civilnog društva za podešavanje i usklađivanja sa standardima EU-a demokratskim standardima.

 

Ciljevi:
LDA Mostar aktivnosti i projekte usmjerene su na:

 • promicanje konkretne inicijative za poticanje demokracije na lokalnom nivou
 • izgradnji mostova između građana i vlasti
 • razvoj pluralističkog civilnog društva i aktivno učestvovanja svih društvenih skupina
 • negovanje procesa pomirenja i zaštita ljudskih prava
 • podsticanje održivog lokalnog razvoja
 • povećanje znanja o lokalnoj zajednici o Procesu stabilizacije i pridruživanja

 

LDA Mostar je član udruga i veća:
LDA Mostar pripada mreži Agencija lokalne demokracije djeluje pod pokroviteljstvom Saveta Europe na području bivše Jugoslavije, Gruzije i Albanije. Program LDAs je osnovan 1993. godine od strane Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Europe za podršku demokratskih procesa i poštovanja ljudskih prava. Danas, LDAs mreže, koordinira Asocijacija Agencija lokalne demokracije ALDA s sedištem u Strasbourgu, Bruxellesu i Vicenzi, koja okuplja 200 partnera iz 21 europske zemlje.

Mostar PowerPoint prezentacija – DOWNLOAD