12 Jul Regionalno istraživanje o kulturnoj participaciji mladih

Centri lokalne demokratije (Prijedor, Mostar, Zavidovići, Nikšić, Subotica, Knjaževac i Peć) i ALDA Skoplje pokrenuli su regionalno istraživanje na temu kulturne participacije mladih na Balkanu koji se realizuje u okviru Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana.

Glavni cilj komponente istraživanja u okviru projekta je da doprinese stvaranju povoljnijih uslova za povećanje kulturnog učešća mladih u lokalnim zajednicama. Konkretnije, istraživačka studija će obuhvatiti strategije za mlade i mere na nacionalnom/lokalnom nivou, usvojene u odgovarajućim zemljama u cilju promovisanja EU strategije za mlade.

Centralni deo istraživanja je online anketa, sa ciljem da se utvrdi nivo kulturnog učešća i njegovih “proizvoda”: kulturna produkcija i recepcija kulturnih sadržaja u zemljama Zapadnog Balkana. Online istraživanje predviđeno je za mlade ljude od 15 do 30 godina.

Upitnik za online istraživanje dostupan je na sledećem linku:
https://www.surveymonkey.com/r/JMJW39Q

Kultura je važan deo života mladih, jer kultura znači napredak. Odvojite nekoliko minuta i pomozite nam da bolje razumemo učešće mladih ljudi u kulturi na Balkanu.

Projekat “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana” finansira Evropska komisija preko programa podrške civilnom društvu.