Sastanak za nastavak kreditiranja u 2010.

27 Jul Sastanak za nastavak kreditiranja u 2010.

Tirana, Albanija

15. – 17. jul 2010.

 

Protekle nedelje održan je sastanak upravljačkog odbora projekta „Mikrokreditna šema za mlade preduzetnike u jugoistočnoj Evropi“. Sastanak je održan u Tirani u periodu od 15. od 17 jula ove godine. Na sastanku su prisustvovali predstavnici svih relevantnih aktera vezanih za projekat – predstavnici ALDA (Asocijacija Centara lokalne demokratije) sa delegatima i mikrokreditnim konsultantima LDA, predstavnici Banca Intesa Sanpaolo iz Milana kao i predstavnici nacionalnih podružnica Banka Intesa Beograd, Privredna banka Zagreb i  i  po prvi put u projektu predstavnici Banka Intesa iz Albanije.

Sastanak je imao za cilj utvrđivanje opštih mogućnosti za nastavak mikrokreditiranja u Srbiji i Hrvatskoj ali i otvaranje istog projekta u Albaniji. Tokom dva radna dana utvrđeno je ostvarenje plana u prošloj godini, definisani su dalji pravci i aktivnost pojedinačnih LDA centara za tekuću godinu, ali i perspektive za sledeće dve godine kreditiranja (2011. i 2012. godinu). Drugog dana članovi su podeljeni u radne grupe po zemljama utvrdili ciljeve, zadatke LDA konsultanta i bankarskih savetnika, i pojedinačne akcione planove koji će biti razrađeni detljanije u međusobnim kosultacijama.

Zaključci sastanka određuju ovu kreditnu liniju i dalje kao konkurentan proizvod na tržištima ovih zemalja. Jedan od ciljeva sastanka jeste i pokušaj da se poljoprivredna gazdinstva u Srbiji pokušaju uključiti kao subjekti kreditiranja, što do sada nije bio slučaj.

Projekti u Srbiji i Hrvatskoj će se nastaviti i u ovoj godini. Predstavnici Banca Intesa Sanpaolo očekuju nastavak kreditiranja u Srbiji krajem septembra / početkom oktobra 2010. godine kada će i sredstva Banke biti stavljena na raspolaganje potencijalnim korisnicima. Korisnici kredita moći će aplicirati na sredstva u periodu od jedne godine ili do nestanka sredstava.

 

Milan Bošnjak

Mikrokreditni konsultant

LDA Subotica

{webgallery}Sastanak za nastavak kreditiranja u 2010. Sastanak za nastavak kreditiranja u 2010. Sastanak za nastavak kreditiranja u 2010. Sastanak za nastavak kreditiranja u 2010. Sastanak za nastavak kreditiranja u 2010.{/webgallery}