Sarajevo, Bosna i Hercegovina

30 Jun Seminar promocije lokalnog i međunarodnog volonterskog delovanja mladih u cilju izgradnje mira i rešavanja konflikata u Evropi

25 – 30 Jun 2008

Seminar je organizovan od stane organizacije CEV, sa sedistem u Briselu, partnerske organizacije SEEYN ostvareno uz podršku EU Youth in Action Programme.

Panel diskusije: Kako da ostvarimo održivost? Metodi održavanja uspešne saradnje između donatora, organizacija i organa vlasti.. Studije slučaja na temu omladinskog volonterizma i njegove uloge u rešavanju konflikata, lobiranju i zagovaranju strategija za mlade volontere ka Rešavanju Konflikata i Izgradnji Mira..
Odavde to tamo: Aktivnost radnih grupa o (post) konfliktnom regionu/zemlji u donošenju odluka i preporuka, lobiranju i strategijama, akcionim planovima za praćenje rada među partnerstvima. Na seminaru su učestvovali predstavnici omladinskih organizacije iz Francuske, Grčke, Velike Britanije, Ruminuje, Srbije, Hrvatske, Ukrajine, Turske, Belgije, Španije, bivše Jugoslovenske Republike Macedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Kipra, Italije i Severne Irske.
Teme workshopova:
‘Good practice – lokalne omladinske volonerske organizacije koje deluju u cilju resavanja conflikta i na izgradnju mira.

Posete u okviru seminara:

  • Muzičari bez granica BH: projekta muzičke edukacije za decu iz Srebrenice,
  • Žene ženama: projekat podrške ženama žrtvama rata,
  • Centar za ljudska prava u Sarajevu,
  • Asocijacija Educatije za izgradnju BH: različiti projekti za decu žrtve rata u Sarajevu.

Noć filma u naselju, istoimenom omladinskom centru Grbavica prikazivan istoimeni film

Film Grbavica (BiH, 2006) dir. Jasmila Žbanić shows, kroz pogled glavnog lika Esme, i njene desetogodišnje ćerke Sare, i drugih uloga, prikazana je svakodnevnica još uvek u šoku Jugoslovenskog rata 1990’tih godina. Film je osvojio Zlatnog Medveda 2006. godine na berlinskom filmskom festivalu.

{webgallery}Sarajevo, Bosna i HercegovinaSarajevo, Bosna i HercegovinaSarajevo, Bosna i HercegovinaSarajevo, Bosna i HercegovinaSarajevo, Bosna i HercegovinaSarajevo, Bosna i HercegovinaSarajevo, Bosna i HercegovinaSarajevo, Bosna i HercegovinaSarajevo, Bosna i Hercegovina{/webgallery}