30 Oct Šesti regionalni sastanak članova mreže – obeležavanje 4 godine rada platforme

Šesti regionalni sastanak projektnih partnera Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana održan je od 17. do 19. oktobra 2018. godine u Novom Sadu. Cilj ovog sastanka bio je procena i promocija postignuća ostvarenih tokom protekle četiri godine i rasprava o izradi dokumenta strategije Balkanske mreže za lokalnu demokratiju kao sveobuhvatne vizije za zajednički rad u narednim godinama.
Tokom sastanka, partneri su posvetili određeno vrijeme za prezentaciju rezultata evaluacije kako bi poboljšali performanse mreže, te su razgovarali o dokumentu strategije mreže i definisanju uloge Balkanske mreže za lokalnu demokratiju u doprinosu ključnim nacionalnim ili regionalnim prioritetima za integraciju u EU od 2018-2025.

Pored svega ovoga sastanak je obeležio regionalni okrugli sto koji se održao na OPENS-u 2019 na temu Milenijalci Balkana: “Kreiranje mudrih i dugoročnih planova naspram pakovanja torbi i odlaska i potrage za lagodnijim životom”. Događaj se sastojao od moderirane debate sa gostujućim govornicima i panel diskusijom, gdje su gosti, posebno mladi, imali priliku da postavljaju različita pitanja u vezi sa nezaposlenošću, učešćem mladih i inkluzijom, problemima poput odliva mozgova itd.

Nakon toga omladinski radnici imali su priliku da posete Skupštinu Vojvodine, gde su imali sastanak sa potpredsednikom Skupštine Vojvodine i predsednikom Skupštinskog odbora za međuregionalnu saradnju Damirom Zobenicom. Na sastanku mladi su imali priliku da saznaju više o regionalnoj saradnji između balkanskih zemalja, Fonda za mlade i upoznaju neke nove mere i mehanizme koji se koriste kao sredstvo za sprečavanje “odliva mozgova”.

Iako je ovaj sastanak bio poslednji u okviru ovog projekta, partneri će nastaviti saradnju preko Balkanske mreže za lokalnu demokratiju.