SRETAN ROĐENDAN ALDA!

30 Jul SRETAN ROĐENDAN ALDA!

Maj 2009

Proslava desetogodišnjice postojanja i rada ALDA održala se u Komitetu Regiona u  Briselu, 27. maja u prisustvu više od stotinu predstavnika lokalnih samouprava, institucija i nevladinih organizacija sa teritorije cele Evrope.

Rođendanska torta

Rođendanska torta ALDA je donesena čak iz grada Bydgoszcz  u Poljskoj, kao poklon lokalne samouprave Bureau, člana ALDA, čija je predstavnika bila Imislava Gorska, iz kabineta gradonačelnika grada Bydgoszcz. Bydgoszcz je prepoznatljiv i po poznatoj fabrici čokolade i biskvita i u tom svojstvu je poklonjen torta kojom su se počastili svi prisutni članovi Asocijacije.

Predsednik ALDA, Per Vinther, predstavio je najveća postignuća Asocijacije i njenih članova, kao i rad Agencija lokalne demokratije od osnivanja zahvalivši Savetu Evrope i Kongresu na podršci ukazanoj tokom ovih godina, na području unapređenja demokratije u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi. Poseban naglasak stavljen je na ključnu ulogu koju je ALDA imala prethodnih godina na području balansiranja jaza između građanstva i evropskih institucija, doprinoseći aktivnom uključivanju istih u program “Aktivno Građanstvo”, Direktorata za  Edukaciju i kulturu.

“ALDA ima značajnu ulogu u podršci evropskim programima, kao procesu pridruživanja novih zemalja, kao što je Hrvatska, Makedonija i Albanija, sada već i kvalifikovane za predpristupne programe”, rekao je Risto Ravio, načelnik odeljenja Aktivno građanstvo pri Generalnom direktoratu obrazovanje i kultura. “Zahvalni smo Asocijaciji, na dosadašnjem delovanju koje oslikava raznoliko članstvo, učešće lokalnih samouprava i civilnog društva. Oni imaju iskustva i moticaciju za rad na tom području”, potvrdio je M. Raivio.

Važnu ulogu panela proslave desetogodišnjice postojanja obuhvatilo je i nezanemarljivo prisustvo predsednika Kongresa Jana Micallefa, koji nas je podsetio na dugoročnu saradnju Agencija lokalne demokratije i Asocijacije ALDA. On je takođe zatražio novu formu priključenja akivnosti koja će biti posvećenje istraživanju zajedničkih ciljeva, onih koje ima Kongres i one koje se razvijaju unutar evropskih nevladinih organizacija, a koje ALDA predstavlja danas. ALDA je član Konferencije nevladinih organizacije koju je tokom 2008. godine zastupala direktorica Antonella Valmorbida, predsedavajući u Komitetu za demokratiju i civilno društvo.

Analitičar, M. Francesco Jori, novinar i predstavnik grupe Expresso i profesor političke komunikacije na Univerzitetu u Padovi, je istakao esencijalnu ulogu komunikacije i direktnog konktakta sa građanima i lokalnim zajednicama koje imaju puno pravo da budu pravilno informisani o procesu odlučivanja i o ulozi Evrope koju ona ima danas. “Evropa treba organizacije koje će posredovati – kako između političkih partija tako i različitih država – koje omogućavaju direktan dialog i komunikaciju sa građanima. Asocijacija lokalnih demokratskih  agencija, sa mrežom LDA-ova koje imaju osetljiv zadatak u sprovođenju ciljeva.”, rekao je M. Jori.

Uloga i iskustvo ALDA bilo je predstavljeno od strane Antonelle Valmorbida, direktorice ALDA od osnivanja do danas. “U ovih deset godina, mi smo naučili da postoji više sredstava nego dobrih i učinkovitih instrumenata koji promovišu demokraciju i učešće građana. Postoji velika potreba promovisanja Lokalne vlasti i građana, ali istovremeno se trebalo potvrditi dostizanje stvarnih promena u društvu! Pretpostavljam da naš uspeh je povezan sa činjenicom da mi pričamo o uspostavljanju demokratije, ali u isto vreme mi ih i sprovodimo.”

Antonella je takođe istakla da je kapacitet grupe građana i “prirodnih” lidera, koji su često zvanični ‘strujni krug’ moći. ALDA ima daje mogućnost glasa. ALDA raste i rast uključuje kvalitet i delotvornost.

Za više informacija posetite stranice:

 

{webgallery}SRETAN ROĐENDAN ALDA!SRETAN ROĐENDAN ALDA!SRETAN ROĐENDAN ALDA!SRETAN ROĐENDAN ALDA!SRETAN ROĐENDAN ALDA!SRETAN ROĐENDAN ALDA!SRETAN ROĐENDAN ALDA!SRETAN ROĐENDAN ALDA!SRETAN ROĐENDAN ALDA!SRETAN ROĐENDAN ALDA!SRETAN ROĐENDAN ALDA!SRETAN ROĐENDAN ALDA!{/webgallery}