20 Jul SVETISLAV MILANKOVIĆ

Stalno zaposlen u Gradskom muzeju na poslovima sekretara. U ALD je kao koordinator projekata angažovan od 2002. godine. Kao učesnik ili organizator učestvovao u različitim programima  koji su kao teme imali funkcionisanje lokalne samouprave, regionalnu saradnju, konvencije i druge propise o zastiti prava nacionalnih manjina, pitanja uloge kulture u tranzicionim procesima, teritorijalni marketing, menadžment u kulturi i sl. Kao posebno značajni izdvajaju se projekti-seminari Lokalna samouprava i regionalizam u Segedinu u oktobru 2001. godine, Menadžment lokalne samouprave u Brtonigli ( Istra ) u oktobru 2002. godine, Lokalna samouprava i nevladin sektor u Tivtu u junu 2003. godine, projekat RIME 2005-2006, trening seminari za oblast menadžmenta i marketinga na lokalnom nivou u Ohridu, Mostaru, Sisku tokom 2005. i 2006. godine.

Od 2002. godine pohađa  interdisciplinarne poslediplomske studije Interkulturalizma, menadžmenta u umetnosti i medijacije na Balkanu. Studije provodi Univerzitet umetnosti u Beogradu.

Govori engleski i ruski jezik te u manjoj meri mađarski jezik.

Kontakt:

Telefon na poslu: 024/555-128
E-mail adresa na poslu: sumuseum@subotica.co.yu
Telefon kod kuće: 024/566-529
Mobilni telefon: 063/566-538
E-mail kod kuće: lihtjosip@ptt.yu