Tematski seminar na temu Ljudska i manjinska prava u mesnim zajednicama

29 Jul Tematski seminar na temu Ljudska i manjinska prava u mesnim zajednicama

Maj 2008

Jedna od aktivnosti koja se realizuje uz podršku Evropske unije u okviru projekta Lokalna patnerstva za toleranciju bio je tamatski seminar natemu Ljudska i manjinska prava u mesnim zajednicama, koji se održao 15. maja u mesnoj zajednici Prozivka, usmerenu pre svega na metode komunikacije u različitim etničkim zajednicama. Lokalni ekspert Aleksandra Vujić, direktorica Vojvođanskog centra za ljudska prava predstavila je prisutnima Alternativni izveštaj o implementaciji Povelje o Rergionalnim i manjinskim jezicima u Srbiji, koja je podnesena Savetu Evrope 30. juna 2007 na razmatranje. Vojvođanski centar za ljudska prava je partnerska organaizacija Centru lokale demokratije, pri monotirigu implementacije manjiskih jezika u Vojvodini i u isto vreme sprovode monotoring aktivnosti u Srbiji sa Mrežom komiteta za ljudska prava u Srbiji (CHRIS). Rešavanje konflikata i ljuska i manjinska prava su potrebna u svakodnevnom životu mesnih zajednica, kako za grupu tako i za pojednice u konsultacijama sa građanima, radeći pri tome sa specifičnim fokus grupama, koje se obraćaju mesnim zajednicama po pitanju različitih zahteva.
{webgallery}Tematski seminar na temu Ljudska i manjinska prava u mesnim zajednicamaTematski seminar na temu Ljudska i manjinska prava u mesnim zajednicamaTematski seminar na temu Ljudska i manjinska prava u mesnim zajednicamaTematski seminar na temu Ljudska i manjinska prava u mesnim zajednicama{/webgallery}