12 Jan Townlab MEET – Pregled aktivnosti

 

Townlab MEET – Pregled aktivnosti

Dvogodišnji projekat Townlab MEET, finansiran od strane programa Evropa za građane – mera Mreža gradova, okupio je lokalne vlasti i organizacije civilnog društva iz Italije, Francuske, Slovenije, Nemačke, Grčke i Srbije.

Specifični ciljevi projekta:
* Podsticianje boljeg razumevanja EU politika među građanima
*Jačanje demokratskog i građanskog učešća građana
*Promovisanje interkulturnog dijaloga, društvenog angažmana i borbe protiv stigmatizacije migranata

Fokus projekta je bio na sledećim temama: integracija migranata, iskustvo i najbolje prakse o odnosu politika zapošljavanja i inkluzije, dobre prakse kroz bratimljenje kao model saradnje, načini na koje interkulturni odnosi poboljšavaju integraciju izbeglica na lokalnom nivou , protokoli i organizacioni modeli o imigracionim politikama i integraciji.

 

Glavni rezultati:
Townlab MEET brošura – memorandum o namerama koji sadrži predloge, smernice i dobre prakse u integraciji, koji je pripremni dokument za potpisivanje budućih sporazuma između lokalnih vlasti, univerziteta i NVO i za nastavak ekonomskih, kulturnih i društvenih veza na kraju projekta.

 

Preuzmite: https://townlabmeet.com/en/topics/townlab_meet-position-paper-2/
Kratki video projekta koji sadrži najznačajnije trenutke svih Townlab MEET međunarodnih događaja: *preko 100 sati javnih događaja o integraciji, socijalnoj inkluziji azilanata i izbeglica;
*aktivnosti podizanja svesti o politikama EU i borbi protiv stigmatizacije migranata;
*učešće građana i zainteresovanih strana iz šest evropskih zemalja
*promocija prakse participativne demokratije;
*kulturna fuzija umetnosti, muzike i različitih jezika

Video:

 

 

Sažeti pregled svih aktivnosti projekta Townlab MEET od septembra 2018 do oktobra 2020 (na italijanskom):
Preuzmite PDF

Zvanična internet stranica projekta : https://townlabmeet.com/en/
Koordinator projekta
Opština Chiesanouva (Italija)

Projektni partneri:
Oština Quincinetto (Italija)
Opština Novo Mesto (Slovenija)
Grad Subotcia (Srbija)
LDA Subotica (Srbija)
Univerzitet Torino (Italija)
Univerzitet Speyer (Nemačka)
Opština Karditsa (Grčka)