TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE

14 Apr TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE

28. januar 2010.

Svečana sala opštine Novi Bečej

U kontekstu realizacije projekta „Lokalne koalicije za EU integracije“, Centar lokalne demokratije Subotica održao je poslednju u nizu seminara. Seminar u Novom Bečeju održan je u petak,  28. januara 2010. godine, u opštinskoj sali za sastanke, sa početkom u 11 časova. Cilj održavanja seminara isti je kao i u drugim opštinama – što bolje predstavljanje ciljeva i aktivnosti ovog projekta učesnicima u Novom Bečeju.

Na seminar su pored članova opštinske uprave Novog Bečeja bili pozvani predstavnici civilnog sektora koji su ovom prilikom mogli da se upute u aktivnosti, da uzmu aktivno učešće na seminaru postavljajući pitanja, da razmene iskustva jedni sa drugima i slično.

Seminar je otvorio gdin Aleksandar Popov, direktor partnersk e organizacije na projektu – Centra za Regionalizam iz Novog Sada. Na početku seminara Popov je učesnicima objasnio cilj i svrhu projekta, rekavši da se iz samog naziva projekta može dobiti slika o cilju i svrsi druženja koje je počelo još u novembru prošle godine. Aleksandar Popov objasnio je koji je cilj i interes lokalne samouprave Novi Bečej ali interes i njenih građana u ovom projektu. Popov je naglasio da radeći kao tim, činovnici lokalne samouprave i njeni građani okupljeni u udruženjima građana ili drugim javnim i obrazovnim institucijama mogu postići mnogo za svoju dobrobit i bolji život svih.

Posle uvodnih reči prešlo se na svih predstavljanje učesnika seminara kojih je bilo devet.. Poslednjem seminaru u nizu prisustvovali su:

 • Pomoćnice predsednika opštine Novi Bečej i članovi tima u Kancelariji za lokalno – ekonomski razvoj opštine,
 • Predstavnice Centra za socijalni rad Novog Bečeja,
 • Predstavnica osnovne škole u opštini,
 • Predstavnici sportskih udruženja,
 • Predstavnici nevladinih organizacija iz opštine,
 • Predstavnici javnih preduzeća u opštini,
 • i član lokalnog radijskog medija.

Aleksandar Popov je ujedno bio i predavač na ovom seminaru. Predavanje je bilo podeljeno u dva modula. Prvi modul odnosio se na pojam regionalizma i značaj procesa regionalizacije. Popov je temeljno i postupno objasnio pojam regionalizma, definisao šta on uključuje, na koji nalin se sprovodi proces regionalizacije, šta je na tom polju do sada učinjeno i koje su implikacije u Srbiji.

U drugom delu seminara posetioce je pozdravila gđica Olga Perušić, delegat Centra lokalne demokratije Subotica i koordinator na projektu „Lokalne koalicije za EU integracije“. Ona je ukratko predstavila motive i ciljeve zbog koga je projekat napisan. Objasnivši učesnicima značaj kreiranja tima ljudi koji će se posvetiti pisanju i realizaciji projekata finansiranih od strane EU, Perušić je ujedno naglasila interes same opštune koja se ovom projektu priključila. Interes Novog Bečeja jeste da navikne svoje građane da postepeno preuzmu aktivnu ulogu u kreiranju većeg standarda opštine. U kontekstu uključenja Srbije i njenih građana u Evropsku porodicu naroda, integracije ne bi trebalo da se dešavaju samo u institucijama Vlade Srbije nego i na lokalnom nivou – u opštinama i loklanim samoupravama, a možda ponajviše u svesti samih građana. Iz tog razloga potreban je niz projekata, niz akcija stvorenih od strane LS i NVO. Kroz koaliciju i projekte treba povećati svest građana o značaju integracija. Sam cilj projekta i održanog seminara je predstavila veoma kokretno, govoreći da je cilj projekta intenziviranje procesa podizanja svesti. „Kada Srbija postane država kandidat za članstvo, tada počinju da se otvaraju se šanse za pristup raznim namenskim fondovima EU. Zato je veoma korisno da se lokalne samouprave što pre prilagode, pristupe projektnom modelu, osnuju kvalitetne projektne timove i postanu pogodne za apliciranje na fondove pre samog formalnog priključenja, a sve u cilju opšte doborobiti za njihove lokalne zajednice“. Blizina između građanstva i lokalne samouprave je ključna jer oni direktno znaju svoje mogućnosti i potrebe.

Drugi deo seminara, Popov je posvetio fondovima EU. „Regionalna politika EU i EU fondovi regionalnog razvoja“ su kao druga tačka bili mnogo interesantniji. Ova tema  je proizvela reakcije slušalaca pa su se učesnici, verovatno zbog toga što im je ova tema poznatij, više uključili u samu diskusiju. Predavač je ukazao na konkretne mogućnosti svake opštine da se kroz projekte saradnje uključi u proces regionalizacije. Govorilo se o predpristupnim i strukturnim fondovima EU, kojima se finansiraju različiti tipovi projekta kojima se može osnažiti lokalna samouprava i povećati standard građana. Poseban deo ovog dela zauzela je priča povezana sa kontekstom prvog modula predavanja, a to je bila priča o finansijskoj autonomiji regiona i lokalnih samouprava.

Na samom kraju drugog dela postojala je otvorena diskusija između predavača i slušalaca. Najznačajnija pitanja koja su Novobečejce interesovala, nisu se mnogo razlikovala od pitanja na ostalim seminarima:

 • mogućnosti konkurisanja na projekte,
 • druga vezana za mogućnosti dobijanja informacija o tekućim konkursima,
 • a treća vezana za konkretno pisanje projekta.

Celokupna ocena učesnika je prikazana u evaluacionim upitnicima, gde učesnici navode različite koristi održanog seminara. Učesnici su prvenstveno zadovoljni predavanjem i razvijenim diskusijama. Na osnovu evaluacionih upitnika mnogi od učesnika ističu da su:

 • oduševljeni kvalitetnim predavanjem eksperta,
 • ističu značaj predavala koji je na plastičan način povezao dva modula: proces regionalizacije i fondove EU koji ppodržavaju regionalni razvoj,
 • zadovoljni interakcijom na relaciji ekspert – učesnik,
 • zadovoljni su načinom organizacije seminara i uloženim trudom organizatora,
 • navode da su stekli nova saznanja i informacije, dopunili znanje o pojmu i značaju regionalizma, dobili sveobuhvatniju sliku o funkcionisanju EU,
 • upoznali se sa konkretnim fondovima EU i njihovoj svrsi, kao i mogućnostima upotrebe ovih fondova,
 • doblili saznanja o značaju saradnje i stvaranju koalicija.

{webgallery}TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE {/webgallery}