Lokalne Koalicije za EU Integracije, Apatin

04 Feb Trening seminar: Lokalne Koalicije za EU Integracije, Apatin

Petak, 4. decembar 2009.

Gradska kuća, Apatin

Lokalna samouprava Apatin bila je domaćin prvog treninga u sklopu projekta Lokalne koalicije za EU integracije, na kome su prisustvovalo četrdeset učesnika, predstavnika lokalne vlasti, lokalnih institucija i nevladinih organizacija.

Seminar je otvorila Snezana Milešević, šef kancelarije za Lokalno ekonomski razvoj, izrazivši spremnost i želju lokalne samouprave da ojača kapacitet implementacije i pripreme projekata u skolopu mogućnosti EU fondova. Iskustva iz Apatina su delimično retka i vredna pažnje, sa zanimljim osvrtom na rastući broj predloga projekata usmerenih na pomoć i podršku lokalne vlasti u tom procesu, pre svega odaziv na pozive za apliciranje za program prekogranične saradnje Srbija – Mađarska i Srbija – Hrvatska. Uzevši u obzir pripremu usvajanja opštinske Strategije za lokalno održivi razvoj, neophodno je uspostaviti pristup zasnovan na stručnosti i efektan tim koji će pripremati uspešne projekte iz različitih oblasti.

Olga Perusic, član projektnog tima Centra lokalne demokratije iz Subotice, ukratko je predstavila i njegove ciljeve s posebnim osvrtom na prednosti izgradnje administrativnih kapaciteta potrebnih za uspešno korišćenje fondova koje EU pruža lokalnim vlastima i civilnom sektoru.

Profesorica političnih nauka Snežana Đorđević, ekspert za lokalnu samoupravu vodila je trening osnaživanja predstavnika lokalne vlasti, i civilnog sektora. U uvodnom delu, pažnja je bila usmerena na perspektive funkcionisanja lokalnih administracija u Evropi, na proces integracija R. Srbije i upoznavanje lokalnih vlasti sa radom institucija Evropske unije, kao i perspective za budućnost. Delimičan naglasak seminara bio je posvećen analizi trenutne structure u okviru lokalne vlasti i zapažanju i dalje veoma centralizovane fiskalne politike koji često onemogućava nezavisnost u funcionisanju osnovnih funkcija i kompetencija lokalnih vlasti u Srbiji.

Prisustvo motivisanih učesnika, posebno predstavnika kancelarije za Lokalno ekonomske razvoja, doprinelo je diskusiji sa ciljem izgradnje efektivne lokalne koalicije i partnerstava, definisanje ograničenja za uspostavljanje lokalnih partnerstava, koja su upravo u toku pripreme između apatinskih civilnih organizacija. Uzevši u obzir geografsku poziciju opštine u području Dunava, velike razvojne šanse omogućavaju prekogranične saradnje sa područjem kopačkog rita u hrvatskoj, uspostavljene saradnje su veoma retke. Nedostatak adekvatnog lokalnog kapaciteta i zakonskih ograničenja su jos uvek dominantni nad prenostima koje pružaju mogućnosti za saradnju.

Nadalje, predstavnici lokalnih nevladinih organizacija izrazili su zabrinutost za spor proces uspostavljanja između-sektorskog partnerstva u različitim područjima njihovih angažovanja. Nedostatak komunikacije između lokalnog civilnog sektora takođe je spomenuto kao pitanje koje je prisutno na duži period. Primer predloga za uspostavljanje inicijalnog partnerstva su predstavljene nekolicini nevladinih organizacija ali do sada koalicija nije uspostavljena.

Tokom zaključne i evaluacione sesije, broj predstanika civilnog sektora i lokalne vlasti, izrazili su želju za kontinuelnom komunikacijom i za organizovanjem aktivnosti koje bi se zajednički sprovodili. Učesnici su imali takođe pozitivan stav prema zainteresovanosti opštine za aktivnosti na ovom pojektu i nekim njihovim budućim projektim idejama.

{webgallery} Lokalne Koalicije za EU Integracije, Apatin Lokalne Koalicije za EU Integracije, Apatin Lokalne Koalicije za EU Integracije, Apatin Lokalne Koalicije za EU Integracije, Apatin Lokalne Koalicije za EU Integracije, Apatin Lokalne Koalicije za EU Integracije, Apatin {/webgallery}