11 Jul Trening u Zrenjaninu – Pregovaračko poglavlje 20 – Industrijska politika i preduzetništvo

 

U okviru Vojvođanske inicijative za EU u saradnji sa gradom Zrenjaninom, 5. maja održali smo seminar i javnu raspravu na temu “Industrijska politika i preduzetništvo u Srbiji – izazovi i EU perspektive”, u kojoj su učestvovali predstavnici lokalne samouprave i predstavnici organizacija civilnog društva iz Zrenjanina. Glavni predavač bila je gđa Sanja Filipović, predsedavajuća Radne grupe za poglavlje 20 iz NKEU. Učesnici seminara imali su priliku da se upoznaju sa: razvojem pravnih tekovina EU u oblasti industrijske politike i preduzetništva; trenutnom industrijskom politikom EU; programima podrške EU u ovoj oblasti, kao što su Horizon 2020 i COSME; procesom pregovaranja Srbije sa EU o poglavlju 20; industrijskom politikom i politikom preduzetništva Republike Srbije; kao i primenom obavezujućih odredbi EU.

Tokom javne rasprave, naglašeno je da je važno da ova politika počinje na lokalnom nivou, gde je veza između gradske uprave i poreskih obveznika ključna i da lokalna samouprava identifikuje i rešava probleme na ovom nivou. Pored toga, neophodno je pokruenuti javne rasprave i jačati povratne informacije od interesnih grupa i uključiti ljude u radne grupe koji su upoznati sa izazovima na lokalnom nivou. Praćenje efekata i rezultata implementacije strategija postiže se kroz indikatore koji ukazuju na povećanje broja malih i srednjih preduzeća, povećanje broja zaposlenih ili prosečnu godišnju stopu rasta dodatne vrednosti.

Učesnici su se složili da je ovo poglavlje vezano za uspeh celokupne privrede i da je neophodno postaviti prioritete, identifikovati glavne probleme sa kojima se preduzetnici suočavaju, unaprediti fiskalnu politiku, raditi na poboljšanju poslovnog okruženja i da je neophodno staviti naglasak na analizu efekata sprovođenja politika u ovoj oblasti.