26 Dec Trening za NVO’e u sklopu projekta

Visoko, oktobar 2012.

U sklopu projekta „Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo“  partnerska organizacija U.G. Centar za lokalni razvoj Breza organizirala je trening na temu: “Razvoj vještina zagovaranja“, u sklopu projektnih aktivnosti izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovne. Na treningu su učestvovalo 15 predstavnika/ca organizacija civilnog društva sa područja općina/gradova koji učestvuju u projektu, a  održao se  u periodu od 10. – 12. 10.2012. godine, u Motelu „Bosanska Piramida Sunca“ u Visokom.

Pored aktivnosti izgradnje kapaciteta, u pomenutom period održan je i sastanak Upravnog odbora projekta, kojeg sačinjavaju predstavnici organizacija-partnera projekta na kojem se razgovaralo o protekloj, prvoj godini projekta, rezultatima i postignucima u 6 općina/gradova u kojima se implementira projekat. Pored toga, revidiran je Akcioni plan druge gordine projekta, definirane obaveze i zadaci organizacija, te detaljno isplanirani koraci za naredni kvartal.

Inače, vodeći partner  regionalnog  projekta „Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo“  je Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA), dok su ostali partneri članovi ALDA mreže iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije – Agencije lokalne demokratije Mostar, Zavidovići, Osijek i Subotica, kao i Forum građana Tuzla, Centar za lokalni razvoj Breza, DON Prijedor i Nove nade Bihać, lokalne nevladine organizacije koje učinkovito doprinose lokalnom demokratskom razvoju i implementaciji opštinskih ugovora o saradnji. Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a dio je IPA programa podrške mrežama organizacija  civilnog društva.

Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo je akcija  osmišljena tako da pomogne jačanju demokratske uloge OCD-a u povećanju sudjelovanja građana u lokalnoj politici/ i procesu donošenja odluka, kroz promicanje sporazuma o suradnji i mjerama za umrežavanje OCD-a sa pomenute teritorije