U Novu godinu u saradnji sa mesnim zajendicama

29 Jul U Novu godinu u saradnji sa mesnim zajendicama (MZ)

Januar 2009

Poslednje nedelje u 2008. godini deo projektnog tima Centra za lokalnu demokratije (LDA) Subotica posetio je sedam mesnih zajednica: Željezničko naselje, Mali Bajmok, Novo Naselje, Gat, Prozivka, Centar 3 i Mala Bosna uručujući im Priručnik za predstavnike lokalne samouprave, rezultat zajedničkog preojekta Lokalna partnerstva za toleranciju, podržanog od strane Evropske Komisije, u sklopu programa: Evropski instrumenti za Demokratiju i ljudska prava. Projekt s ciljem prevencije i rešavanja konflikata u lokalnim sredinama, promovisanja tolerancije i poštovanja različitosti, poticanje internacionalnog dialoga sa nacionalnim manjinama o stepenu poštovanja ljudskih prava, nakon niza istraživanja, treninga, sastanaka i tribina ima jedan od rezultata: Lokalna partnerstva za interkulturalno razumevanje i toleranciju Priručnik za predstavnike lokalne samouprave na engleskom i na srpsko-mađarskom jeziku.

Ovaj priručnik sačinjen je u okviru jednogodišnjeg projekta pod nazivom Lokalna partnerstva za toleranciju koji je realizovan u Subotici u periodu od juna 2007 do jula 2008. Komponenta jačanja kapaciteta lokalne samouprave relaizovana je kroz obuku predstavnika izabranih organa mesnih zajednica i predstavnika lokalnih civilnih organizacija. Program obuke sastojao se od pripreme grupe trenera i serije tematskih treninga i seminara u izabranim mesnim zajednicama.

Obukom je obuhvaćeno šest od ukupno 36 mesnih zajednica u Subotici, pri čemu su osnovne tematske oblasti definisane nakon sprovedenog istraživanja o oblicima komunikacija i konsultovanja organa MZ sa građanima u procesu odlučivanja.

Interkulturalni dijalog i tolerancija, uključenost manjinskih zajednica, mladih i žena poslužili su kao opšti okvir izrade programa obuke, pri čemu su inkorporirane i metodološke celine vezane za unapređenje znanja i veština za efikasno rešavanje konflikata kroz različite poznate oblike konsultovanja sa građanima i organizacijama civilnog sektora. Imajući u vidu ciljeve projekta, celokupan program obuke razvijen je kao program unapređenja kapaciteta mesnih zajednica kroz obuku izabranih predstavnika organa MZ uz primenu savremenih interaktivnih metoda, tematskih radionica prema prethodno definisanim prioritetima,kroz upoznavanje sa važećim evropskim standardima lokalne samouprave, kao i razmenom dobre prakse sa primerima iz evropskih zemalja.

Priručnik Lokal partnerstva za toleranciju za download možete pronaći u sekciji publikacije – lda.

{webgallery}U Novu godinu u saradnji sa mesnim zajendicamaU Novu godinu u saradnji sa mesnim zajendicamaU Novu godinu u saradnji sa mesnim zajendicamaU Novu godinu u saradnji sa mesnim zajendicamaU Novu godinu u saradnji sa mesnim zajendicama{/webgallery}