17 Aug U Subotici održan seminar „Subotica – Evropski grad interkulturalnosti“

U Plavoj sali Gradske kuće u Subotici je 17. aprila održan seminar “Subotica – Evropski grad interkulturalnosti”, sa gostima iz Saveta Evrope i grada Ređo Emilija. Na promociji mreže interkulturalnih gradova, čiji je jedan od osnivača grad Subotica, govorili su: član gradskog veća za kulturu grada Subotice, Miroslava Babić; programski direktor sektora za kulturu Saveta Evrope, Irena Guidikova; član gradskog veća za međunarodne projekte grada Ređo Emilija, Nikoleta Mancini; i direktor Centra Lokalne Demokratije (LDA Subotica), Stanka Parać Damjanović. Cilj seminara je upoznavanje i razvijanje aktivnosti grada Subotice u okviru zajedničkog programa EU i Saveta Evrope: Evropska mreža gradova interkulturalnosti.

Seminar je organizovao Grad Subotica u saradnji sa Centrom Lokalne Demokratije – LDA Subotica, kao deo aktivnosti u okviru projekta “Subotica – Evropski grad interkulturalnosti” koji finansira Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Mreža (https://www.coe.int/en/web/interculturalcities) danas broji preko 100 evropskih gradova iz većine država članica Saveta Evrope i koristi brojne mogućnosti finansijskih instrumenata podrške Evropske unije u oblasti kulture, lokalnog inkluzivnog i održivog razvoja.