03 Apr UMREŽAVANJE NA EVROPSKOM NIVOU

Mart 2014

12 gradova i opština iz Srbije i Hrvatske spremno za umrežavanje na evropskom nivou

 

Apatin, Bač, Ruma, Stara Pazova, Inđija i Subotica u Srbiji i Beli Manastir, Vukovar, Erdut, Drenovci, Nijemci i Stari Jankovci u Hrvatskoj, su lokalne samouprave koje su se jasno opredelile za umrežavanje na europskom nivou i u tome napravile prvi korak – pripremile svoju „ličnu kartu” na engleskom jeziku i time potencijalnim zainteresovanim gradovima i opštinama iz Evrope ukratko predstavile svoje prioritete.

12 pomenutih opština i gradova iz Hrvatske i Srbije aktivno su učestvovali u sprovođenju projekta Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština – SNET.EU koji je imao za cilj doprineti izgradnji kapaciteta opština i gradova u pograničnim područjima Srbije i Hrvatske za unapređenje saradnje na regionalnom i evropskom nivou. Tokom 18 meseci aktivnosti ovog projekta bile su usmerene ka promociji evropskih javnih politika i promociji koncepta aktivnog građanstva kao i umrežavanja. Nakon niza radionica, izlaganja, tematskih susreta i konferencija osnaženi su odnosi među uključenim gradovima i opštinama, a učesnici projektnih aktivnosti koji su bili predstavnici javnog i civilnog sektora, upoznali su se sa relevantnim javnim politikama i programima Evropske unije koje zajednički trebamo razumeti, izgrađivati i primenjivati, razmenili iskustva i informacijea, a takođe je stvorena kvalitetna platforma za dalju prekograničnu saradnju utemeljenu na zajedničkim projektima.

Više o uključenim gradovima i opštinama možete pročitati u nastavku.

SRBIJA

Apatin

Bac

Indjija

Ruma

Stara Pazova

Subotica

HRVATSKA

Beli Manastir

Drenovci

Erdut

Nijemci

Stari Jankovc

Vukovar