KOJI SU TI PLANOVI ZA 2011/2012 GODINU?

 

ŠTA?

Evropski Volonterski Servis  (EVS) pruža mogućnost mladim ljudima da iskuse život u drugoj zemlji u periodu od 2 do 12 meseci, istovremeno razvijajući svoje veštine i stičući nove. Širok je spektar izbora. Projekti mogu podrazumevati razne aktivnosti, kao što su: rad sa decom, mladima, starima, osobama sa posebnim potrebama, aktivnosti vezane za umetnost, kulturu, sport itd.

 

ZAŠTO?

„Čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu učiniti, verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to učinim.”
Mahatma Gandi

EVS nudi fantastičnu mogućnost da se uključiš u poslove evropskog projekta kako bi kroz internacionalno volontersko učenje i neformalnu edukaciju stekao/la iskustvo i neprocenjivo znanje u oblasti kulture, socijalne integracije, omladinskog rada i interkulturalnog dijaloga.

EVS projekat daje značaj interkulturalnom iskustvu i gradi međunarodna partnerstva između organizacija i volontera.

Tvoja uloga, kao volontera/volonterke u drugoj zemlji je da svojom stručnošću i sposobnostima doprinosiš ostvarivanju postojećih mogućnosti organizacije koja je tvoj domaćin, kao i kreiranju novih.

A sada reč-dve o volontiranju.

 

 

ŠTA ZAPRAVO VOLONTIRANJE ZNAČI?

Univerzalna deklaracija o volonterizmu,  koja je usvojena od strane međunarodnog odbora IAVE (Međunarodna asocijacija za volonterske aktivnosti), na njihovoj 16. svetskoj konferenciji održanoj u Amsterdamu, Holandija, u januaru 2001. god. govori da volontiranje predstavlja: “Jedan od osnova civilnog društva, afirmišući ono najplemenitije u čoveku – pacifizam, slobodu, jednake mogućnosti, bezbednost i pravdu za sve ljude. U eri globalizacije i neprestanih promena, svet postaje sve manji, međusobno zavisniji i kompleksniji”.
Volontiranje, bilo da je individualno ili grupno, je način na koji se:

  • jačaju i čuvaju osnovne ljudske vrednosti – zajedništvo, briga i pomaganje
  • pruža mogućnost svakom pojedincu da postane i bude odgovoran član zajednice, da pomažući drugima uči i stiče vredna iskustva
  • mogu uspostaviti veze koje umanjuju razlike medju ljudima, i kroz zajednički rad stvaraju uslovi za zajednički život

Evo nekoliko razloga zbog kojih ljudi volontiraju:
– da bi naučili strani jezik, da bi stekli novo znanje, da imaju novi cilj u životu, da probaju nešto novo, da upoznaju ljude iz drugih zemalja, da stiču nova iskustva, da urade nešto praktično i korisno, da steknu prijatelje, da budu korisni, da bi se dobro proveli…

 

GDE?

Evropski Volonterski Servis je razvijen u svim zemljama uključenim u Omladinski program. Ovo uključuje članice Evropske Unije, EFTA/EEA i predpristupne zemlje. Zajedno, one formiraju tzv. Programske zemlje.
Neki EVS projekti su razvijeni u saradnji sa partnerskim regionima Evropske Unije, a to su:

  • Mediteranske partnerske zemlje,
  • Istočna Evropa i Kavkaz region,
  • Jugoistočna Evropa,
  • Južna Amerika.

Kao volonteru/ki u nekim organizacijama iz navedenih zemalja obezbeđeni su ti smeštaj, hrana, putni troškovi i džeparac.

 

KO MOŽE DA UČESTVUJE?

Ako imaš između 18 i 30 godina i spreman/na si da posvetiš 6 – 12 meseci svog vremena doprinoseći zajednici, projektu i radu na sebi prava si osoba za ovaj izazov!
Ako si entuzijasta, dinamičan/na i i želiš da upoznaš nove ljude iz drugih zemalja i ako želiš da stekenš nova iskustva i probaš nešto novo i drugačije ovo je prava prilika za tebe.

 

GDE SE MOGU VIŠE INFORMISATI?

Ako si zainteresovan/a da postaneš EVS volonter, imaš između 18 i 30 godina, za sve detaljnije informacije dobrodošao/la si u naše prostorije na Otvorenom Univerzitetu,  Trg cara Jovana Nenada 15, kanc. br. 214, Subotica, svakog četvrtka od 11 – 13 h ili putem interneta –
web adresa je: www.lda-subotica.org, a e-mail:evs_subotica@hotmail.com

„Budi promena koju želiš da vidiš u svetu“

 

Mahatma Gandi