23 Jun ZAKLJUČCI I PREPORUKE ISTRAŽIVANJA “moBILNOST MLADIH NA ZAPADNOM BALKANU – IZAZOVI I PERSPEKTIVE”

Objavljeni su zaključci i preporuke regionalnog istraživanja pod nazivom “Mobilnost mladih na Zapadnom Balkanu – izazovi i pespektive”. Istraživanje je realizovano tokom 2016. godine i uključivalo je učesnike iz 5 balkanskih zemalja: Srbije, Kosova*, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Ova publikacija je rezultat opsežnog terenskog istraživačkog rada koje je sproveo tim stručnjaka, omladinskih radnika i članova projektnih partnera LDA. Istraživanje na terenu, sastanci fokus grupe, terenske i online ankete sprovedeni su u oko trideset manjih lokalnih zajednica širom regiona. Balkanska regionalna platforma za učešće i dijalog mladih je projekat koji je dizajniran da doprinese strukturisanju regionalne tematske kooperacije i koordinacije između civilnog društva i javnih vlasti u zemljama Zapadnog Balkana, sa primarnim ciljem usmerenim na unapređenje omladinskog aktivizma i učešća. Kao rezultat druge godine našeg rada, objavili smo komparativni pregled i analizu “Mobilnost mladih na Zapadnom Balkanu – izazovi i perspektive”.
Ova publikacija izrađena je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju – ALDA i ne može se na bilo koji način odraziti na stavove Evropske unije.
Zaključke i preporuke istraživanja možete da pogledate na sledećem linku:
Rezultati glasanja