Završna konferencija civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo

31 Dec Završna konferencija civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo

Mostar , maj 2013.

Završna konferencija za civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstva projekta, pod nazivom “Sporazum kao temelj saradnje između civilnog društva i vlasti u Bosni i Hercegovini” , okupilo je oko 80 učesnika, predstavnika nevladinih udruga i lokalnih samouprava iz Bosne i Hercegovine, susednih zemalja i zemalja članica EU.

Na konferenciji su predstavljene sprovedene aktivnosti, te date preporuke i napravljeni su planovi za daljnju saradnju. Na otvaranju prvog dana govorili su Dženana Dedić delegat LDA Mostar, Ljubo Bešlić gradonačelnik Grada Mostara, Marco Boaria voditelj projekta

ALDA-e .

Svi partneri uključeni u akciju i službeno su potpisali Memorandum o regionalnoj saradnji kao znak njihove spremnosti za praćenje aktivnosti za promovisanje demokratskog upravljanja na lokalnom nivou, za načela odgovornosti i odgovorno sprovođenje javne vlasti u BiH, Hrvatskoj i Srbiji.

Dve tematske radionice su takođe organizovane u sklopu: sporazuma o saradnji – pravni  okvir za učinkovitu sprovedbu posvećena lokalnom sprovođenju BiH Memoranduma o saradnji i Komparativna analiza i praksa u EU-u i zemljama zapadnog Balkana po iskustvima najboljih praksi razmene .

Program takođe uključuje organizaciju prvog održanog nevladinog sajma održanog u Mostaru 10. maja na kojem je učestvovalo 30 lokalnih nevladinih organizacija koje su se promovisale publikacijama, dokumentima i drugim materijalima. U sklopu programa održana je i premijera filmova o NVO-a u BiH u produkciji partnerske organizacije ALD Subotica, Srbija . Filmovi možete pogledati ovde.

{webgallery} Završna konferencija civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo Završna konferencija civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvoZavršna konferencija civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvoZavršna konferencija civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvoZavršna konferencija civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvoZavršna konferencija civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvoZavršna konferencija civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo {/webgallery}