ZAVRŠNA KONFERENCIJA PREKOGRANIČNOG PROJEKTA SNET.EU

24 Feb ZAVRŠNA KONFERENCIJA PREKOGRANIČNOG PROJEKTA SNET.EU

Osijek , Februar 2014.

Završna konferencija projekta “Podrška  umrežavanju i  evropskoj saradnji gradova i opština- SNET.EU” ,  u okviru Programa Prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2007-2013 , održana je u Osijeku, u Hrvatskoj, u petak 21. februara 2014.,koju su zajednički organizovale  agencije lokalne demokratije Subotica i Osijek.

Oko šezdeset predstavnika  iz 12 opština iz pograničnog područja uključena u projekt prisutni su bili na završnom događaju kojim je priveden kraju program izgradnje kapaciteta i umrežavanje gradova i opština u cilju podrške stvaranje platforme za prekograničnu saradnju za razvijanje budućih zajedničkih projekata. Tokom realizacije projekta održana su tri obuke o javnim politikama EU, trening za pripremu projekata u okviru Programa Evropa gradjana, a najposećeniji su bili dvanaest prekograničnih tematskih sastanaka pod nazivom “Na kavu sa susedom” čiji je domaćin bila svaka od uključenih opština. LDA Osijek i Subotica obeležili su tokom projekta svoju dvadesetu godišnjicu i uspostavili LDA Resursne centre za promociju prekogranične saradnje, u kojima su organizovali niz kako lokalnih i tako prekograničnih aktivnosti  projekta.

Na završnoj konferenciji usvojena je zajednička Izjava o namerama koju su potpisali  predstavnici dvanaest opština iz pograničnog područja Hrvatske i Srbije : Beli Manastir , Apatin , Vukovar, Ruma, Erdut, Inđija, Stari Jankovci, Drenovci , Bač, Nijemci, Stara Pazova i Subotica.

Polazeći od činjenice da zbližavanje lokalnih samouprava susednih država predstavlja važan element u okviru evropskih integracionih procesa i politika Evropske unije, predstavnici gradova i opština uključeni u realizaciju projekta: Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština SNET.EU u okviru Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija, izražavaju zajedničku nameru da unapređenjem dobrosusedskih odnosa i promocijom politike aktivnog evropskog građanstva doprinesu razvoju lokalnih zajednica u pograničnim područjima Hrvatske i Srbije.

Projektna publikacija sa pisanim prilozima nastalim tokom projektnih aktivnosti je  dostupna na sajtovima ALDA , Agencija lokalne demokratije Osijek i Subotici, a zajednički portfolio sa ključnim razvojnim prioritetima novoosnovanog prekogranične mreže opština će biti dostupan uskoro na našim sajtovima.

Za više informacija: www.lda-subotica.org , www.lda-osijek.hr