18 Sep 1 Jun 2013 IPA MNE

Jun 2013

Saradnja lokalnih samouprava i nevladinih organizacija – Uspostavljanje lokalnih koalicija koje funkcionišu

Otvarajuća konferencija projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice, održana je u Kotoru, u Crnoj Gori, 31. maja 2013 godine, čija glava tema je bila “Lokalne samouprave i NVO – uspostavljanje lokalnih koalicije koje funkcionišu”.

Projekat traje od decembra 2012. do novembra 2014., a ima za cilj da promoviše dobre prakse u saradnji između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva , kao i podsticanje njihovog aktivnog uključivanja u proces evropskih integracija Crne Gore. Aktivnosti će uključiti šest opština: Kotor, Nikšić, Bijelo Polje, Rožaje, Danilovgrad i Ulcinj.

Kerim Međedović, delegat LDA Nikšić, istakao je da je konferencija važna prilika za razmenu iskustava i predstavljanja dobre prakse u oblasti međusektorske saradnje, promovisanje dijaloga i partnerstva između NVO-a i lokalnih vlasti,  čime se doprinosi promociji Evropskih standarda demokratskog upravljanja na lokalnom nivou.

Radovan Živković, pomoćnik gradonačelnika Opštine Medijana u Nišu, predstavio je pregled razvoja i realizacije programa saradnje sa lokalnim NVO koji je rezultirao transparentnim kriterijumima za finansiranje lokalnih aktivnosti i za efikasno pružanje usluga u sprovođenju mera javne politike u Medijani, urbanoj zajednici koja se nalazi u centru područja grada.

Veran Stančetić, stručnjak i viši trener iz PALGO centra, Beograd, istakao je ključne izazove vezane za proces konsultacija i dostignuća u procesu reforme javne uprave u Srbiji, sa posebnim naglaskom na sistem lokalne samouprave.

Stanka Parać Damjanović, ALDA Regionalni program koordinator, predstavila je program malih grantova kao posebnu komponentu u okviru projekta za nevladine organizacije koje deluju u šest opština koje su uključene u aktivnosti.

Informativni sastanci i obuke za potencijalne aplikante su organizovane da podstaknu njihovo aktivno učešće.