2 Jun 2013 IPA MNE SRB

19 Sep 2 Jun 2013 IPA MNE

Jun 2013

Info sesije za potencijalne aplikante u okviru projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice održane u Crnoj Gori

Održane su informativne sesije za potencijalne aplikante u okviru programa malih grantova IPA 2011 Civilno društvo Crna Gora u opštinama Kotor, Nikšić, Bijelo Polje i Ulcinj. Učestvovalo je oko 65 učesnika koji su obavešteni o prioritetima programa malih grantova, procedurama i uslovima koje treba da ispunjavaju aplikanti i partneri.

Prva info sesija održana je u Kotoru 31. maja, tokom početne konferencije projekta, potom koje su usledili sastanci u Nikšiću 11. juna, u Bijelom Polju 12. juna i u Ulcinju 13. juna.

Pored toga, obaveštenje o pozivu za podnošenje predloga projekata je široko distribuirano preko NVO mreža ,mailing lista u Crnoj Gori, dok je radio džingl pripremljen za emitovanje u lokalnim medijima.

Postavljen je odeljak na ALDA sajtu radi podrške u pripremi kvalitetnih projekata, dok će serija od tri treninga o veštinama upravljanja projektnim ciklusom (PCM) biti organizovana u Kotoru , Ulcinju i Rožajama između 29. juna i 4. jula 2013.

Pored aktivnosti za potencijalne aplikante, dva treninga i lokalne javne rasprave koje obuhvataju pitanja u vezi sa standardima EU o dobrom upravljanju i učešće u donošenju odluka na lokalnom nivou održaće se u Nikšiću (25-26 jun) i Bijelom Polju (27- 28. jun).

 

2 Jun 2013 IPA MNE SRB2 Jun 2013 IPA MNE SRB