19 Sep 3 Decembar 2013 IPA MNE

Decembar 2013

Osam lokalnih NVO izabrane za finansiranje u okviru komponente malih grantova

Posle administrativne provere i evaluacije malih projekata dostavljenih u roku (22. jul 2013 ), komisija za procenu odabrala je 8 od ukupno 19 projekata pristiglih iz nevladinih organizacija koje deluju u pet opština u Crnoj Gori: Nikšić, Bijelo Polje, Rožaje, Ulcinj i Kotor.

Tokom dvogodišnjeg projekta (2013/2014) ukupan iznos koji se dodeljuje za osam lokalnih korisnika je 80.000 evra za lokalne projekte koji će biti realizovani u narednih 6-10 meseci .

Postupak ugovaranja je sada u toku sa sa sledećim izabranim NVO aktivnim u različitim oblastima čiji je zajednički imenitelj doprinos učešća građana u donošenju odluka i efikasnija implementacija opštinskih razvojnih strategija:

1 . NVO Runolist, Rožaje, naziv projekta: Promocija održivog turizma kroz uključivanje mladih u opštini Rožaje

2. Udruženje mladih volontera, Bijelo Polje, naziv projekta: Uspostavljanje volonterskog centra i jačanje volonterskog pokreta u opštini Bijelo Polje

3. NVO K -klub, Bijelo Polje, naziv projekta: Kultura življenja -moja zgrada je moj dom

4. NVO Demokratski centar, Bijelo Polje, naziv projekta: Aktivno učešće građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou

5. Udruženje mladih ekologa Nikšić, naziv projekta: Povećanje stepena zaštite reke Bistrice

6. Udruženje paraplegičara Nikšić, naziv projekta: Pitajte nas – o nama se radi

7. NVO Djeca Crne Gore, Podgorica, naziv projekta : Izgradnja partnerstva za podršku novom pružanju socijalnih usluga u Ulcinju

8. NVO – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Ulcinj, naziv projekta: Unapređenje socijalne zaštite i bezbednosti žrtava nasilja u porodici.

 

Čestitamo nagrađenim NVO i radujemo se zajedničkom radu na uspešnom sprovođenju projektnih aktivnosti.