20 Jul BORIS CUPAĆ

PR manager.

U Kancelariji LDA od njenog osnivanja, od kraja 1998. godine, angažovan na raznim promotivnim poslovima. Učestvovao na mnogim seminarima i kampovima širom Balkana na kojima se govorilo o EU.

Tokom 1998. godine je na CITY radiju vodio i uređivao emisiju o mladima “Scena”, u koautorstvu sa Miom Medaković i Sašom Vučinić. Iste godine, pokreću časopis za mlade “Talas”, koji izlazi do marta 1999.

Jedan je od osnivača Demokratske stranke u Subotici, gde je radio kao šef kancelarije od 1999. do 2002. Do 2003. godine radi kao šef kancelarije Vlade Republike Srbije u Subotici, kada u Suboticu, u sklopu raznih aktivnosti Vlade, u više navrata, dovodi i ugošćava predsednika Zorana Đinđića i ministre prve demokratske Vlade.

Tokom 2003. radio na “SUper televiziji” kao urednik filmskog programa i u “Hrvatskoj riječi” kao tehnički urednik.

Od 2005. je vlasnik agencije “Refresh” i iza sebe ima oko 30 web sajtova, desetak knjiga, postera i kataloga.

Od 1999. do danas je tehnički urednik kataloga i novina na Filmskom festivalu evropskog filma na Paliću.

U isto vreme je pokrenuo časopis “Interno” (sada “5+”) koji uređuje sa učenicima Doma učenika u Subotici, kao prve Gradske novine za srednjoškolce.

U dva mandata, od 2000. do 2008. je bio zamenik predsednika UO Radio Subotice.

Od 2008. je predsednik UO Art bioskop “Aleksandar Lifka”.

 

Kontakt:

Telefon: 024/572-343
E-mail: boris@refresh.rs
Mobilni: 063/353-756