31 Jan CLINK – Kulturno nasleđe kao spona koja povezuje lokalne zajednice

S početkom godine započeli smo realizaciju novog projekta na temu kulturne baštine u Evropi.

Trajanje projekta: 01/01/2019 – 30/06/2020
Donator: Evropska komisija (Evropa za građane): Demokratski angažman i učešće građana
Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar)

Partneri: LDA Subotica (Subotica / Srbija); Association des Agences de la Democratie Locale (Strazbur / Francuska); LDA Knjaževac (Knjaževac / Srbija); LDA Prijedor (Prijedor / Bosna i Hercegovina); LDA Sisak (Sisak /Hrvatska); LDA Nikšić (Nikšić / Crna Gora); Omma Studio (Heraklion / Grčka); LDA Zavidovići (Zavidovići / Bosna i Hercegovina); 

Opis projekta: 

Projekat okuplja međunarodni konzorcijum od 10 partnera, biće paralelno realizovan u 6 zemalja i trajaće do kraja juna 2020. godine.
Projektom CLINK – Cultural heritage as a link diversity of Europe želimo da povežemo 10 lokalnih zajednica istražujući i upoređujući njihovu kulturnu baštinu, fokusirajući se na veze koje postoje među njima i mesto koje zauzimaju u širem kontekstu bogate kulturne baštine Evrope.
Kroz planirane aktivnosti lokalnog i međunarodnog karaktera, kao što su forumi, studijske posete, umetnički događaji, planiramo da u projekat uključimo različite grupe: kulturne institucije i organizacije civilnog društva koje se bave kulturom, umetnike, dizajnere, preduzetnike, neformalne omladinske grupe i lokalne vlasti.

Prvi međunarodni događaj biće prolećni skup u Knjaževcu, u organizaciji LDA. Očekujemo oko 70 učesnika i učesnica iz Srbije, Francuske, Grčke, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koji će razmeniti dobre prakse na temu oživljavanja starih zanata u svrhu ekonomskog razvoja lokalnih zajednica.

Projekat CLINK je finansiran kroz EU program Evropa za građane i građanke. Vodeći partner je Agencija lokalne demokratije iz Mostara.