30 Sep “Da li mi razumijemo jedni druge?” ulična akcija u centru Subotice

Avgust 2009

Ja sam švajcarkinja i učim srpki jezik..znam kako je teško učiti sam i sramotiti se izgovoriti srane reči. Najčešće koristim mali notes i u njega upisujem reči…tokom mnogobrojnih šetnji u Subotici dobila sam ideju napraviti rečnik u predmetima koji se nalaze u gradu. Subotica je multikulturalni grad. I to je velik šansa. Puno jezika se može uključiti i svi bi imali prilike lako naučiti 2 ili 3 jezika i jedni od drugih! Upravo tako se rodila ideja o uličnoj akciji promovisanja multikulturalnosti i višejezičnosti…podstrek ljudi da se prisete jezika ili samo reči koje su koristili na stranom jeziku..

Pitanje volontera na ulici bilo je “Da li se razumemo?” na više jezika. Ako se razumemo jezički verovatno ćemo razumeti i među kulturama? Nije pitanje da li znamo jezik, nego da li uopšte postoj stvarna komunikacija među ljudima koji koriste različite jezike?

Pripremili smo balone i bedževe “razumem” kao potvrde svim aktivnim građanima koje sretnemo na uličnoj akciji…

Ulična akcija održana je 21. avgusta na šetalistima u centru Subotice u organizaciji Centra lokalne demokratije LDA Subotica i FOKUS-a sa željim da se podigne svest o bogatim kulturnim raznolikosti u Subotici i motisanosti građana da uče drugi jezik pokušavajući komunicirati s ljudima koji pripadaju drugoj kulturi. U isto vrijeme cilj akcije bio je promoviranje kreativanog i zabavnog način korištenja javnih prostora.

Tokom akcije desetak volonteri nosilo je ‘papir-sendviče’ sa simboličkim pitanjem: “Da li razumijemo jedni druge?” U Subotici se većinom govori, srpski, mađarski, hrvatski i romski jezik. Slučajni prolaznici bili su zamoljeni napisati kredom uz neki objekat koji se nalazi na ulici naziv istog i to na što više jezika. Bio je to pravi Rečnik u predmetima, razigrana i vesela akcija nakon koje je grad bio ispreplitan rečima, jezicima, bojama i kulturama.

 

Noemi Helfenstein, EVS Volonter u LDA Subotica