DAN EVROPE U KIKINDI

10 Jun DAN EVROPE U KIKINDI

6. – 9. maj 2010.

U Kikindi je „Centar za podršku ženama“ od 6. do 9. maja 2010. godine u saradnji sa Centrom lokalne demokratije Subotica, i uz podršku Instituta za odžive zajednice i USAID-a održao promotivne aktivnosti u cilju obeležavanja i popularizacije Dana Evrope,  širenja evropskih vrednosti i upoznavanja građana sa zemljama EU.

Tokom manifestacije deljen je promotivni materijal ambasada zemalja članica EU u Srbiji, sprovedena  je Anketa projekta javnog zagovaranja „Lokalne koalicije za EU integracije“ u cilju prikupljanja mišljenja i saznanja građana o funkcionisanju lokalne samouprave kada je u pitanju sprovođenje programa i projekata EK, a sa ciljem uspostavljanja odgovornog lica i Kancelarije koja bi se bavila participiranjem na EU konkursima u lokalnoj samoupravi. Akcije su u Kikindi realizovane u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade SO Kikinda, osnovnim i srednjim školama i brojnim volonterima.

6. maja održala se press konferencija se u prostorijama „Centra za podršku ženama“ u Kikindi, lokalnog partnera projekta, na kojoj su prisustvovali svi lokalni štampani i elektronski mediji. Ulična akcija i anketiranje građana se održalo 7. maja u popodnevnim časovima na gradskom trgu ispred Kulturnog centra i kancelarije za mlade SO Kikinda. Istog dana deljen je promotivni materijal po osnovnim i srednjim školama u Kikindi u sklopu časova građanskog vaspitanja.

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije se mogao održati sportski turnir koji je bio zamišljen kao takmičenje pojedinaca u popularnim „dvojkama“. Procena je da je štand sa promotivnim materijalom posetilo, preuzelo promotivni materijal i učestvovalo u anketiranju preko 300 građana, među kojima je bilo prisutno i 30 srednjoškolaca i studenata iz Temišvara, Rumunija.

Anketama su prikupljena zapažanja o angažovanosti lokalne samouprave na participaciju u EU konkursima i dobijena je jasnija sliku o tome kako građani Kikinde vide i doživljavaju EU.

 

Biljana Stepanov

Kikinda

{webgallery} DAN EVROPE U KIKINDI DAN EVROPE U KIKINDI DAN EVROPE U KIKINDI DAN EVROPE U KIKINDI DAN EVROPE U KIKINDI DAN EVROPE U KIKINDI DAN EVROPE U KIKINDI DAN EVROPE U KIKINDI DAN EVROPE U KIKINDI {/webgallery}