26 Oct Dani otvorenih vrata u Rumi

Oktobar 2013.

U okviru projekta Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština u opštini Ruma, promovisani su Dani otvorenih vrata pod nazivom „Kako biti aktivan građanin”.

U zgradi opštine građani su od 21-25. oktobra, mogli popunjavanjem anketnog upitnika izraziti svoje mišljenje o aktivnom građanstvu, odnosno dati predloge na koje načine se građani kao pojedinci mogu uključiti u život opštine i svojim angažmanom doprineti rešavanju aktuelnih lokalnih potreba.

Upitnike su građani popunjavali u kancelariji za Lokalni ekonomski razvoj opštine Ruma.
Dani otvorenih vrata u Rumi “