Dani otvorenih vrata u Staroj Pazovi

24 Nov Dani otvorenih vrata u Staroj Pazovi

Novembar 2013

U okviru projekta Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština SNET.EU, organizovani su  Otvoreni dani u Opštini Stara Pazova, pod nazivom „Kako biti aktivan građanin”.

U periodu od 11-15 novembra 2013. građani su bili u prilici u zgradi opštine, popuniti upitnik o aktivnom građanstvu, u kojem  su mogli iskazati svoje mišljenje o učešću građana u lokalnoj zajednici, kao i dati predloge o mogućim načinima njihovog uključivanja.

Upitnici su se popunjavali na Info pultu u zgradi opštine.
Dani otvorenih vrata u Staroj Pazovi