18 Jul DOKUMENTI

Statut

Na osnovu člana 6. i 10. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ (Službeni list SFRJ» broj 42/90), Osnivačka skupština Udruženja građana «Centar lokalne demokratije» Subotica, na samoj sednici održanoj dana 22.07.1998. godine, usvojila je STATUT UDRUŽENJA GRAĐANA «CENTAR LOKALNE DEMOKRATIJE» SUBOTICA.

Download


Centar Lokalne Demokratije: prva decenija podrške konsolidaciji lokalne demokratije u Jugoistočnoj Evropi

 

Bilten aktivnosti Centar Lokalne Demokratije Subotica sadrži kraći pregled projekata realizovanih tokom protekle decenije uz podršku Saveta Evrope i Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, počev od samog osnivanja prve Agencije u Subotici 1993., potom formiranja Asocijacije Agencija Lokalne demokratije 1999, kao široke mreže lokalnih i regionalnih vlasti, nevladinih organizacija Evrope posvećene jačanju lokalnog razvoja u našem regionu.

Pored Predgovora čiji autor je Dr. Nadia Ćuk Skenderović, raniji Delegat Centara Lokalne Demokratije, a danas zamenik šefa Misije Saveta Evrope u Beogradu, publikacija sadrži osnovne informacije o aktivnostima, sadržaju i karakteru brojnih projekata ostvarenih tokom protekle decenije, pregled projektnih aktivnosti u toku, kao i primere funkcionisanja Agencija osnovanih u najranijoj fazi ove inicijative.

Publikacija je pripremljena povodom obeležavanja 10-godišnjice osnivanja prvog Centra Lokalne Demokratije u Subotici i u tom okviru pripreme i organizacije međunarodne konferencije koja se održava 19 jula 2003 u Gradskoj kući u Subotici. Istovremeno ona će biti predstavljena  učesnicima ovog skupa, to jest predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti, nevladinih i međunarodnih organizacija Evrope, partnerima u prekograničnoj i euro- regionalnoj saradnji koja sve više dobija na značaju nakon učlanjivanja naše zemlje u Savet Evrope i intenziviranju napora usmerenih ka priključivanju evropskim integracionim procesima.

Izdavanje ove publikacije, kao i brojnih ranijih izdavačkih poduhvata Centara Lokalne Demokratije Subotica, omogućeno je zahvaljujući podršci Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. 

Download