Drugi deo projektnih aktivnosti

04 Mar Drugi deo projektnih aktivnosti

U paredstojećem kvartalu su predviđene sledeće aktivnosti sastanci, konzultacije i komunikacije sa ekspertima na projektu, partnerskim organizacijama i izrada preporuke za opštine uključene u projekat: Apatin, Kikinda, Kovačica, Novi Bečej, Bač i Subotica. Preporuke trebaju biti izrađene kao jedan od glavni alati zagovaranja za postizanje konačnog cilja akcije – uspostaviti funkciju koordinatora za Evropske integracije u strukturi lokalne vlasti. Nakon dizajniranja i publikovanja digitalne publikacije koje predstavljanju preporuke eksperata, publikacija će biti predstavljena građanima, medijima, predstavnicima nevladinih organizacija, odabranim funkcionerima lokalnih vlasti i drugih relevantnih institucija. U saradnji sa nevlaidnim organizacima iz opština koje obuhvata projekat uspostavljaće se lokalne koalicije i saradnja radi na aktivnostima zagovaranja i vidljivosti projekta u lokalnim opštinama.

Drugi deo projektnih aktivnosti