23 Mar Drugi Skype panel: Nezaposlenost mladih – izazovi i perspektive

U okviru Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih, 19-og oktobra je održan drugi Skype panel na temu nezaposlenosti mladih u organizaciji LDA Subotica.

Nezaposlenost mladih je izabrana kao tema za regionalni panel, pošto predstavlja zajednički problem koji negativno utiče na mlade ljude u svim zemljama Zapadnog Balkana, kao jedan od gorućih problema današnjeg društva. Dakle, cilj panela je bio da se razmene mišljenja i podele nove perspektive i predlozi o ovom važnom pitanju, kako bi se potencijalno motivisali mladi ljudi sa korisnim savetima i novim uvidima.

Panelisti su bili: Željko Crnjaković, online preduzetnik, vlasnik Webinarium Subotica, koji je  govorio o mogućnostima za online biznis za nezaposlene mlade, i Carmine Tarallo, preduzetnik, direktor Italijanskog kulturnog centra u Subotici, koji je podelio svoju perspektivu o nezaposlenosti mladih kao preduzetnik, kao i njegova iskustva u zapošljavanju mladih.

Nekoliko uzroka nezaposlenosti mladih je proizašlo iz razgovora, naglašavajući da je rizik od nezaposlenosti za mlade obično veći nego kod odraslih iz više razloga. Oni uključuju nedostatak radnog iskustva, nepodudaranje veština, nedostatak preduzetničkog duha, obrazovanosti za životne veštine, kao i finansijska kriza koja još uvek utiče na tržište rada. Oba panelista su istakla svoje predloge i savete za efikasnu borbu protiv nezaposlenosti mladih, gde su motivacija, spremnost na učenje i ulaganje u lični razvoj, izdvojeni kao ključni alati za promenu.

Cilj onlajn panela je da se omogući strukturirana i direktna razmena mišljenja i kontakti između mladih iz regiona. Osim toga, primena ove aktivnosti će povećati mogućnosti za dodatno uključivanje mladih sa manje mogućnosti u regionalnim aktivnostima jer će biti otvorena za učešće svih zainteresovanih mladih ljudi iz uključenih lokalnih zajednica.

Ovi paneli će omogućiti diskusiju, razmenu prakse i komparativni pregled odabranih zajedničkim tema relevantnih za mlade u regionu. Posebna pažnja će biti stavljena na teme vezane za mlade sa smanjenim mogućnostima. Svaki panel će biti snimljen i biće postavljen na regionalni sajt platforme u cilju informisanja šire javnosti.