07 Dec EU prekogranični projekti u mojoj opštini – Pančevo

U subotu, 26.10.  je u Pančevu u Dvorani “Apolo” održana radionica na kojoj se sa srednjoškolcima iz Gimnazije, Mašinske, Medicinske i drugih srednjih škola, pričalo o tome šta je prekogranična saradnja i zašto je važna za njihov grad. Omladincima su predstaviljena 3 projekta prekogranične saradnje vezana za reku Tamiš (“Eko-status reke Tamiš”, “STEP 2” i “Rock-n-River” – projekat na kom je pribavljena koncertna oprema za mlade koja se koristi i u ovoj dvorani). Predstavljeni su im i planovi za novi projekat prekogranične saradnje vezan za pripremljenost i reagovanje u vanrednim situacijama, kao i očekivanja da se mladi volonteri uključe u njegovu realizaciju. Istaknut je značaj saradnje javnog i civilnog sektora i očuvanje životne sredine. Učesnici su istakli da bi želeli da projekti donesu Pančevcima uređene sportske terene, unaprede uslove za sportove na vodi, edukativne vožnje, klupe i pečurke, igrališta za decu. Mladima se sviđa ideja o razvoju Potamišja i saradnja sa susednim zemljama, veruju u pozitivne rezultate i žele da podrže svaki projekat koji će tome doprineti. Hvala Crvenom krstu Pančevo kao i Pokretu gorana i centru volontera Pančevo na promovisanju omladinskog volonterizma među omladinom i njihovoj senzibilizaciji za saradnju, toleranciju i brigu o čovekovoj okolini.