29 Jul Evropski gradovi interkulturalnosti

Februar 2009

Grad Subotica uključen je u Zajednički program Saveta Evrope i Evropske unije pod nazivom: Evropski gradovi interkulturalnosti. Novoformirana mreža gradova koju čini 14 gradova Evrope, između ostalog: Reggio Emilia (Italija), Lion (Francuska), Lublin (Poljska), Patras (Grčka), Tilburg (Holandija), Berlin-Neukeln (Nemačka), Oslo, ostvaruje saradnju i razmenu dobre prakse u oblastima lokalne uprave u multietničkim zajednicama, afirmacije kulturnog nasleđa, javnog informisanja i obrazovanja. Program saradnje i partnerstava gradova započet u 2008., zamišljen je kao kontinuirana aktivnost uz mogućnost razvijanja zajedničkih projekata za finansiranje kod EU fondova. Direktorat za kulturu Saveta Evrope zadužen je za planiranje i koordinaciju aktivnosti: www.coe.int/interculturalcities

U cilju afirmacije Programa u našoj sredini, Centar lokalne demokratije u saradnji sa lokalnom samoupravom i uz podršku Fonda za razvoj neprofitnog sektora Vojvodine organizuje tokom 2009., niz aktivnosti namenjenih predstavnicima lokalnih medija u cilju njihovog aktivnijeg uključivanja u realizaciju međunarodne saradnje novoformirane mreže evropskih gradova. U tom smislu, kao prva u nizu aktivnosti projekta pod nazivom Evropske i naše teme, održan je seminar 3-4 februara u Subotici u organizaciji Media Diversity Instituta, London, kao partnera Savetu Evrope u realizaciji celokupnog programa. Predavač: Milica Pešić, Izvršna direktorica.

Seminaru je prisustvovalo 18 novinara lokalnih elektronskih i pisanih medija koji su tokom dvodnevne radionice imali priliku da dobiju detaljne informacije o aktivnostima i planovima Grada Subotice u okviru Programa Evropski gradovi interkulturalnosti, kao i o načinu izveštavanja britanskih i drugih evropskih medija o ovom aktuelnom pitanju evropske današnjice. Način izveštavanja o kulturološkim, rasnim, etničkim ili religijskim različitostima predstavlja izazov i za velike medijske kuće i podrazumeva potrebu stalne edukacije novinara i njihovo senzibilisanje u oblasti ljudskih i manjinskih prava. Primena evropskih standarda i kodeksa novinarskog izvestavanja na lokalnon nivou još je veći izazov.
Naredna aktivnost: Ekipa YU ECO TV u poseti Savetu Evrope, Strasbour, 2-7 mart 2009.

Evropski gradovi interkulturalnosti - Februar 2009 Evropski gradovi interkulturalnosti - Februar 2009Evropski gradovi interkulturalnosti - Februar 2009 Evropski gradovi interkulturalnosti - Februar 2009Evropski gradovi interkulturalnosti - Februar 2009Evropski gradovi interkulturalnosti - Februar 2009Evropski gradovi interkulturalnosti - Februar 2009Evropski gradovi interkulturalnosti - Februar 2009Evropski gradovi interkulturalnosti - Februar 2009Evropski gradovi interkulturalnosti - Februar 2009Evropski gradovi interkulturalnosti - Februar 2009