EVS trening seminar u Kotoru, Crna Gora

30 Jul EVS trening seminar u Kotoru, Crna Gora

Februar 2009

Za ALDA mrežu održao se veoma značajan trening seminar o Evropskom Volunterskom  Servis (EVS) koji se održao od 9 do 13 Februara u Kotoru, Crnoj Gori. Ovaj događaj, okupio je delegate i omladinske lidere iz svih 12 Agencija lokalne demokratije, a bio je organizovan od strane Asocijacije Agencija lokalne demokratije i Agencije lokalne demokratije Niksic u sklopu projekta “Youth: the right direction” finansiranog od strane Evropske Komisije.

Cilj seminara je bio nastavak treninga omladinski lidera LDA koji se održavao u Decembru 2008 u Budvi, na temu Evropskog Volonteskog Servisa kao programa “Mladi u Akciji”. Tokom prvog dana trening seminara u Kotoru, ucesnici su se uputili detaljnije o program EVS sa specialnim fokusom na ulogu primajuće (hosting) i slajuće (sending) organizacije, kao i o saradnji sa drugim akterima, mehanizmima promocije programa, kao i o finansijskoj strukturi EVS project za organizaciju. Osim radnog dela, učesnici programa imali su mogućnost upoznati stari grad i trg slikara u Kotoru što je doprinelo upoznavanju učesnika i početnom team buildingu.

Drugi dan bio je rezervisan za akreditatiju Agencija lokalne demokratije koje do sada nisu akreditovane pri EVS program, a imaju potrebu odbiti ulogu primajuće, šaljuće i koordinišuće organizacije u sklopu Evropskog volonterizma. Zahvaljujući Salto SEE Resursnom centru, sve Agencije lokalne demokratije (osim ranije akreditovanih LDA Subotica, LDA CSS i LDA Verteneglio) su se akreditovale isti dan i u isto vreme baziranog na izjavi interesa primajuće organizacije (HEI) koji su predhodno organizacije proizvele. Agencije lokalne demokratije su imale priliku predstaviti se lično pred zvaničnim akreditatorima Salto SEE kao i postaviti pitanja i podele iskustva i informacija idea za razvoj EVS projekta i promocije tog programa u sklopu omldinskih programa na lokalnom nivou. 

Na kraju, zadnji dan trening seminara stavljen je fokus na buduću kooperaciju kreirajući EVS mrežu koja bi obuhvatilasve LDA i druge evropske partnere. Stvaranje ove mreže rezultat je projekta “Youth: the right direction” koji traje zadnje 3 godine i kojim se izvršila obuka i trening mnogih mladih na temu Evropskih programa “Mladi u Akciji”. Ti mladi su sada omladinski ambasadori svojih vršnjaka i voljni su nastaviti rad u oblasti omladinskog rada na lokalnom nivou. Stvaranjem ove mreže Agencije lokalne demokratije će imati mogućnost razvijati visok kvalitet projekata pomoću ostvarivanja još bliskije saradnje sa drugim evropskim partnerima. Finalni benefit će sigurno imati mladi iz regija, koji će dobiti šire mogućnosti da žive i rade kao volonteri u Eropskoj Uniji po 6 meseci, kao i mladi sa područja cele Evrope da dođu i upoznaju područje Balkana kroz rad mreže Agencija lokalne demokratije. U kreiranju programa mreže EVS – ALDA ispred Agencije lokalne demokratije Subotica učestvovala je Olga Perušić (delegat) i Dejana Bibic (omladinski lider).

{webgallery}EVS trening seminar u Kotoru, Crna GoraEVS trening seminar u Kotoru, Crna GoraEVS trening seminar u Kotoru, Crna GoraEVS trening seminar u Kotoru, Crna GoraEVS trening seminar u Kotoru, Crna Gora{/webgallery}