15 Jul Istraživanje o mobilnosti mladih – Popunite upitnik

U okviru projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, ALDA i 8 Agencija/Centara lokalne demokratije realizuju regionalno istraživanje o mobilnosti mladih u regionuZapadnog Balkana, na osnovu kojeg će se izraditi komparativna studija analize aspekata mobilnosti mladih u manjim lokalnim zajednicama regiona.

Želimo da čujemo iskustva i preporuke mladih of 15-30 godina o tome kako da se stanje unapredi!

Molimo vas da odvojite 5 minuta vremena i popunite ovaj kratki UPITNIK. Unapred vam se zahvaljujemo!