JAVNA DEBATA RADIMO LI DOSTOJANSTVENO U SUBOTICI

19 May JAVNA DEBATA RADIMO LI DOSTOJANSTVENO U SUBOTICI

April 2014

Nepoznavanje radnih prava, egzistencijalni problem i nepovoljna privredna klima, neki su od glavnih uzročnika rada na crno, jedan je od zaključaka projekta “Radimo li dostojanstveno”. Tokom projekta započeto je i anketiranje percepcije rada na crno među građanima, kako Subotice, tako i drugih vojvođaniskih gradova, čiji prvi rezultati pokazuju da su se pojedini anketirani Subotičani izjasnili das u na crno radili i 17 godina.

Radu na crno, odnosno pitanju “Radimo li dostojanstveno” bila je posvećena današnja javna debata na kojoj je, uz učešće institucionalnih predstavnika, analizirano trenutno stanje, njegove moguće posledice, al ii ponuđena moguća rešenja.

U sklopu projekta započeta je i anketa posvećena percepciji rada na crno kod građana. Prvi rezultati ankete, koja je i dalje u toku, pokazuju da najveći broj ispitanika smatra da gotovo polovina radno sposobnog stanovništva radi na crno. Više od polovine ispitanika priznalo je da je radilo na crno, a vremenski period u kome su radili kreće se od pet meseci do 17 godina. Kao osnovni  razlog rada na crno u najvećem broju slučajeva navedeni su veća zarada i dopunjavanje redovnih prihoda.

Politikolog Boško Kovačević smatra da rad na crno nije problem koliko nedostatak prostora za zapošljavanje, mogućnosti dokazivanja ljudi u okviru njihovih profesija. On takođe ističe neodgovoran odno društva prema radu kao vrednosnoj katergorji, za koje smatra da mora napraviti iskorak ka izradi strategije socijalnih inovacija. Socijalne inovacije, po njemu, predstavljaju svetski trend, a kod nas su misanona imenica i mogu se koristiti za saniranje rada na crno.

Centar lokalne demokratije je ovom javnom debatom želeo da ukaže na problem rada na crno i  visokog procenta nezaposlenih, a naročito žena, u Subotici, gde je blizina granice, raspad i zatvaranje velikih industrijskih kapaciteta, doprineo ovakvom načinu sticanja prihoda i obezbeđivanja materijalne egzistencije. Dodatni problem predstavlja činjenica da se radi o kategoriji nezaposlenih iznad 50 godina, kojima su godine starosti dodatna prepreka za zapošljavanje.

Yu ECo


{webgallery}JAVNA DEBATA RADIMO LI DOSTOJANSTVENO U SUBOTICI JAVNA DEBATA RADIMO LI DOSTOJANSTVENO U SUBOTICI JAVNA DEBATA RADIMO LI DOSTOJANSTVENO U SUBOTICI JAVNA DEBATA RADIMO LI DOSTOJANSTVENO U SUBOTICI JAVNA DEBATA RADIMO LI DOSTOJANSTVENO U SUBOTICI {/webgallery}